ร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครือซีอาร์จีเปิดให้บริการในแบบซื้อกลับ (Take away) และบริการจัดส่ง (Delivery)

ร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครือซีอาร์จีเปิดให้บริการในแบบซื้อกลับ (Take away) และบริการจัดส่ง (Delivery)

23 มี.ค. 2020
สืบเนื่องจากที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่ประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563  - 12 เมษายน 2563 บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) จึงดำเนินการปรับรูปแบบการบริการ ดังนี้
ร้านอาหารทุกแบรนด์ในเครือ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดให้บริการในแบบซื้อกลับ (Take away) และ บริการจัดส่ง (Delivery) ผ่าน CRG Call Center โทร.1312 หรือโมบายล์แอพพลิเคชั่น “FOODHUNT” และผู้ส่งอาหาร (Food Aggregator) รายอื่นๆ อาทิ Grab Food, Line Man, Food Panda และ Get เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ แบรนด์อร่อยดีเปิดให้บริการในรูปแบบซื้อกลับ (Take away) และ บริการจัดส่ง (Delivery) ​ตลอด 24 ​ชั่วโมง​ เริ่มตั้งแต่​วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป​ จำนวน 8 ​สาขา ดังนี้
1.​ สีลม​32
2.​ ปตท.สายไหม 56
3. ปตท.เอกชัย-บางบอน
4. ปตท.บางนา กม.25
5. ปตท.ประชาอุทิศ ลาดพร้าว
6. ปตท.สุขสวัสดิ์
7. ปตท.รัชดา รามอินทรา
8. ปตท.บางกรวย ไทรน้อย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุด จึงได้จัดมาตรการรับมือต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบริเวณทางเข้าร้าน กำหนดให้พนักงานในทุกๆส่วนงานบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์สั่งอาหาร รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง จุดสัมผัสสาธารณะที่มีลูกค้าใช้บริการร่วมกัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งวันให้พนักงานหมั่นล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดอยู่เสมอให้พนักงานปฏิบัติงานแบบ ไร้สัมผัส (Contactless) และ การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโรคที่เกิดจากการสัมผัสกัน รวมถึงนำเสนอรูปแบบการชำระเงินแบบ Cashless แก่ลูกค้าเพิ่มมาตรการในเรื่องสุขอนามัยอาหาร และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งในส่วนที่หน้าร้าน และในช่องทางเดลิเวอรี่ให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานของสถานประกอบการร้านอาหารกรณีพนักงานที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจให้ลางานเพื่อพบแพทย์
ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CRG Call Center โทร. 1312 และ https://www.facebook.com/CentralRestaurantsGroup/
Tag:CRC
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.