สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวด การส่งออกอุปกรณ์ให้ผู้ผลิตชิปจีน อ้างความเสี่ยงด้านการทหาร

สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวด การส่งออกอุปกรณ์ให้ผู้ผลิตชิปจีน อ้างความเสี่ยงด้านการทหาร

27 ก.ย. 2020
สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้อกำหนด สำหรับซัพพลายเออร์ที่ต้องส่งอุปกรณ์บางอย่างให้กับ SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารของจีน ซึ่งทางสหรัฐฯ ถือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
โดยข้อกำหนดดังกล่าว เบื้องต้นคือ จะกำหนดให้ซัพพลายเออร์ที่จัดหาอุปกรณ์ให้กับทาง SMIC จะต้องยื่นขอใบอนุญาตการส่งออกแต่ละรายการตามข้อกำหนดจากกระทรวงพาณิชย์
ส่วนทาง SMIC กล่าวว่า ไม่ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อจำกัดใดๆ จากทางสหรัฐฯ และย้ำว่าทาง SMIC ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับกองทัพจีนตามที่สหรัฐฯ กล่าวอ้าง
“SMIC ขอย้ำว่า บริษัทให้บริการเฉพาะคนทั่วไป และให้บริการในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับกองทัพจีน อีกทั้งไม่ได้ผลิตชิป หรือบริการเพื่อการทหารใดๆ ให้กับกองทัพจีน”
ในช่วงที่ผ่านมา SMIC กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ เนื่องจากทางสหรัฐฯ กังวลว่า SMIC อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงแห่งชาติกับสหรัฐฯ ได้ ทำให้สหรัฐฯ ต้องออกมาตรการเพื่อจำกัดการทำการค้ากับ SMIC ออกมาอยู่บ่อยครั้ง
โดยการเพิ่มเงื่อนไขและข้อกำหนดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทในสหรัฐฯ อย่างเช่น Lam Research, KLA Corp และ Applied Materials ที่เป็นบริษัทที่จัดหาอุปกรณ์การผลิตชิปซึ่งมีการขายวัตถุดิบให้กับ SMIC อาจจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในการจัดส่งสินค้าบางอย่างให้กับ SMIC ซึ่งจะทำให้การค้าขายระหว่างบริษัทเหล่านี้กับ SMIC มีข้อจำกัดและยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯ รายใดบ้างที่ได้รับจดหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ส่วนทางด้านสำนักอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า มีการติดตามและประเมินภัยคุกคามที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ และผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางฝ่ายบริหารกำลังจับตาบริษัทจีน ที่สนับสนุนการทหารของปักกิ่งมากขึ้น
และก่อนหน้านี้ในเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ก็ได้ทำการขึ้นบัญชีดำ บริษัทจีน 24 แห่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้ของกองทัพจีน
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.