Amazon เผย พนักงานในสหรัฐฯ มากกว่า 19,000 คน เป็น COVID-19

Amazon เผย พนักงานในสหรัฐฯ มากกว่า 19,000 คน เป็น COVID-19

2 ต.ค. 2020
ล่าสุด Amazon บริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วง 1 มี.ค. - 19 ก.ย. 2563
มีพนักงานที่อยู่หน้างาน (Frontline Workers) ในสหรัฐฯ 19,816 คน ป่วยเป็นโรค COVID-19
หรือคิดเป็นประมาณ 1.44% ของพนักงานทั้งหมด
ซึ่งก่อนหน้านี้ Amazon ถูกกดดันและวิพากษ์วิจารณ์
จากบรรดานักการเมือง, หน่วยงานกำกับดูแล และกลุ่มคนงาน มาโดยตลอด
เพราะกังวลว่า คลังสินค้าของ Amazon ที่มีคนงานจำนวนมาก จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดี
และทาง Amazon เอง ก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันโรคระบาดนี้
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็มีข่าวออกมาเป็นระยะๆว่า
มีพนักงานในคลังสินค้า Amazon หลายแห่ง เกิดป่วยเป็นโรค COVID-19 กะทันหัน
Tag:Amazon
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.