ตลาดของคนนอนไม่หลับ ใหญ่แค่ไหน?

ตลาดของคนนอนไม่หลับ ใหญ่แค่ไหน?

4 ต.ค. 2020
รู้หรือไม่ว่า จำนวนคนไทยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ
จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข
มีตัวเลขอยู่ที่ 19 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของประชากรไทย
และคนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีชั่วโมงการนอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมง
สถิติจาก RAND Corporation ระบุว่า
คนที่มีเวลานอนในแต่ละวันน้อยกว่า 6 ชั่วโมง
จะต้องสูญเสียเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเท่ากับการหยุดงานไปเป็นเวลา 6 วันต่อปี
หมายความว่า
นอกจากการนอนที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้ว
ยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทางอ้อมอีกด้วย
พอเรื่องเป็นแบบนี้ หลายบริษัทที่มองเห็นปัญหานี้
ก็เริ่มกระโดดเข้ามาเล่นในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการ ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับกันมากขึ้น
ในปี 2019 อุตสาหกรรมที่ช่วยเรื่องการนอนหลับทั่วโลก มีมูลค่าตลาดโดยรวม อยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท
โดยแบ่งเป็น
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม มีมูลค่าอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท
2.กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องนอน และแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการนอนหลับ มีมูลค่าอยู่ที่ 0.3 ล้านล้านบาท
บริษัทใหญ่ๆ ที่เข้ามาทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม ที่ช่วยเรื่องการนอนหลับ
ตัวอย่างเช่น
Sanofi บริษัทวิจัยและผลิตยา จากประเทศฝรั่งเศส
Merck & Co บริษัทยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา
Pfizer บริษัทวิจัยและผลิตยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทที่เข้ามาทำตลาดในกลุ่มเทคโนโลยีเครื่องนอนและแอปพลิเคชัน ที่ช่วยเรื่องการนอนหลับ
ตัวอย่างเช่น
Eight Sleep ผู้พัฒนาเครื่องนอนที่มีเทคโนโลยีช่วยเรื่องการนอนหลับ ในสหรัฐอเมริกา
Oura Health Oy ผู้พัฒนาเทคโนโลยีแหวนที่ช่วยเรื่องการนอนหลับ ในประเทศฟินแลนด์
Sleep Shepherd ผู้พัฒนาอุปกรณ์คาดศรีษะ และแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการนอนหลับ ในสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลตัวเลขมูลค่าตลาด จะเห็นว่า
แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะกำลังเป็นเครื่องยนต์หลักในหลายอุตสาหกรรม
แต่สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเรื่องการนอนหลับ
บริษัทเทคโนโลยี ยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดนี้น้อยมาก
ซึ่งก็น่าสนใจว่า บริษัทเทคโนโลยี จะเข้ามาเจาะตลาดนี้มากขึ้นในอนาคตหรือไม่
อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือ
กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับจำนวนมาก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ
ซึ่งโลกของเรา ก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) มากขึ้นทุกที
ก็หมายความว่า ตลาดคนนอนไม่หลับ ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
และมีการคาดการณ์ว่า ในระหว่างปี 2020-2030
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 7.1% ต่อปี
ซึ่งการเติบโตด้วยอัตรานี้ จะทำให้ในปี 2030
ตลาดนี้ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จาก 2.1 ล้านล้านบาท เป็น 4.2 ล้านล้านบาท เลยทีเดียว
ก็ไม่น่าเชื่อว่า ปัญหาการนอนไม่หลับ
ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน
แต่พอเรื่องนี้ เป็นปัญหาของคนจำนวนมากทั่วโลก
ก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้มาก เหมือนกัน..
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.