ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐ ยื่นขอล้มละลายเพิ่ม 33% เทียบกับปีที่แล้ว

ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐ ยื่นขอล้มละลายเพิ่ม 33% เทียบกับปีที่แล้ว

6 ต.ค. 2020
การยื่นฟ้องล้มละลายของธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในเดือนกันยายน มีผู้ที่ขอยื่นล้มละลายรายใหม่เพิ่มขึ้น 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19
บริษัทที่ให้บริการด้านกฏหมาย Epiq ระบุว่า ในเดือนที่แล้วมีการยื่นล้มละลายทั้งหมด 747 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 420 ราย เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ขอยื่นล้มละลายทั้งหมด 5,529 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าสามไตรมาสแรกของปี 2562
โดยธุรกิจที่ขอยื่นฟ้องล้มละลายส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนและมาตรการบางอย่างจากภาครัฐได้
ทาง Deirdre O'Connor กรรมการผู้จัดการฝ่ายปรับโครงสร้างองค์กรของ Epiq กล่าวว่า จำนวนการล้มละลายมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่มีความแน่นอน
ทางรัฐบาลก็กำลังพยายามหาทางในการอัดฉีดเงิน เพิ่มสภาพคล่อง เพื่อชะลอการยื่นฟ้องล้มละลาย
การยื่นฟ้องล้มละลายตามกฏหมายของสหรัฐ คือการต่อรองหนี้และขอฟื้นฟูกิจการ โดยหยุดพักการชำระหนี้ไว้ชั่วคราวภายใต้การดำเนินงานปกติ
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.