ทรัพย์สินรวมของ “มหาเศรษฐี” พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์สู่ 318 ล้านล้านบาท ในช่วง COVID-19

ทรัพย์สินรวมของ “มหาเศรษฐี” พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์สู่ 318 ล้านล้านบาท ในช่วง COVID-19

8 ต.ค. 2020
รายงาน “Riding the storm” ที่จัดทำขึ้นโดย UBS และ PWC
ให้ข้อมูลว่า บรรดา Billionaire หรือ คนที่มีทรัพย์สินเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ได้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงวิกฤติ COVID-19 จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
ทำให้ทรัพย์สินรวมของเหล่า Billionaire ทั่วโลก พุ่งแตะระดับ 10.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 318.6 ล้านล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2020
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ที่ทรัพย์สินรวมของ Billionaire ทะลุ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ..
ในขณะที่เมื่อต้นเดือนเมษายน 2020 ทรัพย์สินรวมของ Billionaire มีมูลค่าอยู่ที่ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 249.8 ล้านล้านบาท
ก็คือ ภายในเวลาไม่กี่เดือน ความมั่งคั่งของ Billionaire ทั่วโลก ได้เพิ่มขึ้น 27.5%
ทั้งนี้ สถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ คือ ณ สิ้นปี 2017
ซึ่งทรัพย์สินรวมของ Billionaire ทั่วโลก อยู่ที่ระดับ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
น้อยกว่าสถิติล่าสุดที่ 10.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 14.6%
นอกจากนี้ จำนวนของ Billionaire ทั่วโลก ก็แตะระดับสูงสุดด้วยเช่นกัน
โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2,189 คน เมื่อเทียบกับสถิติเดิมที่ 2,158 คน ในปี 2017
ที่น่าสนใจคือ หมวดธุรกิจที่ Billionaire มีทรัพย์สินรวมกันมากที่สุด ได้แก่
1) เทคโนโลยี มีทรัพย์สินรวม 17.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.1%
2) Healthcare 17.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.3%
3) อุตสาหกรรม 11.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.4%
4) อสังหาริมทรัพย์ 10.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9%
5) อุปโภคบริโภคและค้าปลีก 9.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.0%
เมื่อเทียบระหว่างวันที่ 7 เมษายน กับ 31 กรกฎาคม 2020
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.