IMF ระบุ หากทุกคนเข้าถึงวัคซีนโควิดได้ มูลค่าเศรษฐกิจโลกจะเพิ่มขึ้น 280 ล้านล้านบาท

IMF ระบุ หากทุกคนเข้าถึงวัคซีนโควิดได้ มูลค่าเศรษฐกิจโลกจะเพิ่มขึ้น 280 ล้านล้านบาท

16 ต.ค. 2020
ในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวว่า
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องของการพัฒนาวัคซีน COVID-19
จะช่วยเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ทั่วโลกได้ 9 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 281 ล้านบาท) ภายในปี 2568
ซึ่งเธอเน้นย้ำว่า ต้องกระจายวัคซีนให้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วโลก
ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง การลงทุนเกี่ยวกับการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
นอกจากนี้ Georgieva ได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ และจีน
คอยติดตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
เพราะมีผลต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก
“เราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
การพัฒนาและการกระจายวัคซีน คือ เรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่สุดในวันนี้” เธอกล่าว
โอกาสในการเข้าถึงการรักษาและการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างเท่าเทียมกันทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง จะเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงรอยแผลของเศรษฐกิจโลก
Georgieva ยังกล่าวอีกว่า เมื่อต้นปี มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ราว 3 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 94 ล้านล้านบาท) ซึ่งถือเป็นตัวกระตุ้นเชิงบวก และอยากจะติดตามต่อว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ซึ่งในตอนนี้รัฐสภาสหรัฐฯ และทำเนียบขาว
ก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะออกแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม แต่ยังไม่ระบุเวลาที่แน่ชัด
ทั้งนี้ การประชุม G20 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ได้เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาโครงการระงับการชำระหนี้ ให้แก่ประเทศที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในโครงการ Debt Service Suspension Initiative (DSSI) ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อระงับการชำระหนี้ให้แก่ประเทศที่มีประวัติดี ไปถึงกลางปี 2564
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.