ภาคธุรกิจจับมือสนับสนุนงานด้านความยั่งยืนคู่การฟื้นธุรกิจหลังโควิด

ภาคธุรกิจจับมือสนับสนุนงานด้านความยั่งยืนคู่การฟื้นธุรกิจหลังโควิด

21 ต.ค. 2020
ภาคธุรกิจในประเทศไทยหลากหลายอุตสาหกรรมได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในงาน Sustainability for Business Forum (SBF20) ครั้งที่ 4 ที่จัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และหอการค้าไทย-สวีเดน เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความยั่งยืนในภาคธุรกิจ และช่วยหาแนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้บริโภคคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในที่สุด
หัวข้อในงานสัมมนาในปีนี้คือ Green Recovery เนื่องด้วยความยั่งยืนและวิกฤตโควิด-19 มีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันแม้ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะหยุดชะงัก แต่ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ได้หยุดไปด้วย ดังนั้นการทบทวนธุรกิจของทุกองค์กรภายใต้ขอบเขตของระบบนิเวศ รวมถึงสวัสดิภาพของมนุษย์เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
งานเน้นการเสวนาภายใต้ 3 หัวข้อ ได้แก่ เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนและมีพลวัต ไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นและความงามที่ยั่งยืน  และอาหารแห่งอนาคต โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่เวทีเสวนา CEO โดยผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำภายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนเป็นสำคัญตลอดช่วงวิกฤติโควิด-19 จาก ลอรีอัล ประเทศไทย ซิมไบเออร์ โซลาร์ และ เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ภายใต้หัวข้อ ความยั่งยืนในมุมมองของกลยุทธ์องค์กร
นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้บริหารบนเวทีเสวนา CEO กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางด้านความยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลก ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจในอนาคต เป็นการลงทุนลงแรงสำหรับผลระยะยาว และการทำงานในส่วนนี้จะสะท้อนกลับมายังองค์กรในแง่ของความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในความรับผิดชอบและความโปร่งใส
“ความยั่งยืนที่มุ่งเน้นพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของลอรีอัลมาโดยตลอด โดยล่าสุด ลอรีอัล ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “L’ORÉAL FOR THE FUTURE” ตั้งเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนสำหรับปี 2030 โดยคำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกเป็นที่ตั้ง  อาทิ ตั้งเป้าสถานประกอบการทุกแห่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ พลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100% จะมาจากพลาสติกรีไซเคิลหรือแหล่งวัสดุชีวภาพ 100% ของส่วนผสมฐานชีวภาพในสูตรและวัสดุฐานชีวภาพของบรรจุภัณฑ์จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมาจากแหล่งยั่งยืน  รวมถึงพัฒนาการแสดงข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผลิตภัณฑ์แบบระดับคะแนนทางเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น” นางอินเนสกล่าวเสริม
ในส่วนของประเทศไทย ลอรีอัล อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีการสนับสนุนเกษตรกรโดยการจัดซื้อน้ำมันรำข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ในภาคอีสาน สำหรับใช้ เพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและดูแลผิวหลายตัวของบริษัทฯ เผื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงช่วยพัฒนาระบบวนเกษตร อีกด้วย”
ในด้านผู้บริหารตัวแทนจากอุตสาหกรรมอาหารนั้น นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านนโยบายและด้านกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ ความยั่งยืนยังนับเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทเราคือใครในเวทีระดับโลก อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น เลือกบริษัทเราเป็นบริษัทหนึ่งเพื่อเป็นผู้ผลิตร่วมกันสำหรับแบรนด์อาหารประเภทนี้ทั่วโลก”
และส่วนกลุ่มพลังงาน นายฟลอเรียน เบนโฮลด์ ประธานกรรมการบริหาร ซิมไบโอร์ โซลาร์ กล่าวว่า “คุณค่าองค์กรโดยรวมของซิมไบเออร์ โซลาร์ คือความยั่งยืนที่ตั้งมั่นอยู่บนพันธกิจหลักของบริษัทฯ โดยนอกจากการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้านการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ซิมไบเออร์ โซลาร์ยังมุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจพวกเขาให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายอีกด้วย”
© 2021 Marketthink. All rights reserved.