Mercedes-Benz กำลังจะเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ของ Aston Martin

Mercedes-Benz กำลังจะเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ของ Aston Martin

28 ต.ค. 2020
Daimler บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz กล่าวว่า จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Aston Martin ผู้ผลิตรถยนต์หรูแห่งสหราชอาณาจักร ให้ถึง 20% ภายในปี 2023 และการเข้าถือหุ้นครั้งนี้จะทำให้
Mercedes-Benz กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของผู้ผลิตรถยนต์ในอังกฤษ
Aston Martin เป็นบริษัทผลิตรถยนต์สปอร์ตหรูของสหราชอาณาจักร และมีฐานการผลิตที่เมืองเกย์ดอน (Gaydon) ในอังกฤษ
Aston Martin ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะรถยนต์ของ เจมส์ บอนด์ ในภาพยนตร์สายลับสัญชาติอังกฤษรหัส 007
ที่น่าสนใจคือ ปัจจุบัน Aston Martin มี คุณ Tobias Moers อดีต CEO ของ Mercedes-Benz เป็นผู้นำคนใหม่ของ Aston Martin ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
โดยผู้บริหารของ Aston Martin กล่าวว่า การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ Mercedes-Benz จาก 2.6% มาเป็น 20% จะทำผ่านการเข้าไปซื้อหุ้นที่ Aston ที่กำลังจะปล่อยออกมาเพิ่มอีก 250 ล้านหุ้น
ในราคาหุ้นละ 50 เพนนี (หรือประมาณหุ้นละ 20 บาท)
ก่อนหน้านี้ ก็ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างสองบริษัท เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2013 เป็นต้นมา
ตั้งแต่เรื่องการให้ทีมพัฒนารถยนต์ของ Aston Mortin เข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ Mercedes ทั้งเรื่องระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
คุณ Lawrence Stroll ประธานของบริษัท Aston Martin และผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัท ได้กล่าวว่า
“ขณะนี้ ความร่วมมือระหว่างสองบริษัทกำลังก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น โดยทาง Mercedes-Benz จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดในบริษัท”
ทาง Aston Martin ตั้งเป้าจะลงทุนเพิ่มปีละ 250-300 ล้านปอนด์ ในระหว่างปี 2021-2025
และคาดการณ์ว่า ภายในปี 2024 จะสามารถผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดจำนวน 10,000 คัน และคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 83,000 ล้านบาท) และกำไร 500 ล้านปอนด์ (ประมาณ 20,250 ล้านบาท)
© 2021 Marketthink. All rights reserved.