ส่งออกเดือน ต.ค. 2020 กลับมาหดตัวมากขึ้น เป็น -6.7% ตามเศรษฐกิจโลก

ส่งออกเดือน ต.ค. 2020 กลับมาหดตัวมากขึ้น เป็น -6.7% ตามเศรษฐกิจโลก

24 พ.ย. 2020
หลังจากหดตัว -3.9%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยหากหักทองคำ การส่งออกจะหดตัวเหลือ -6.4%YOY
ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2020 การส่งออกในภาพรวมหดตัวที่ -7.3%YOY และเมื่อหักทองคำและการส่งกลับอาวุธไปสหรัฐฯ การส่งออกจะหดตัวสูงขึ้นเป็น -10.2%YOY
สินค้าส่งออกสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของเดือนตุลาคม ยังหดตัวต่อเนื่อง แต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและทำงานที่บ้าน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และถุงมือยางยังสามารถขยายตัวได้
: การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบหดตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยเป็น -12.6%YOY
หลังจากหดตัว -15.3%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ซึ่งตลาดสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (-43.4%YOY) จีน (-41.1%YOY) และอินโดนีเซีย (-60.3%YOY)
: การส่งออกสินค้าเกษตรพลิกกลับมาหดตัวที่ -3.3%YOY หลังจากขยายตัว 9.8%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ข้าว (-20.1%YOY) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป (-1.5%YOY) และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (-12.4%YOY)
: การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรหดตัวสูงขึ้นที่ -14.1%YOY หลังจากหดตัว -3.5%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (-3.0%YOY) น้ำตาลทราย (-75.0%YOY) และเครื่องดื่ม (-14.8%YOY)
: การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันยังมีการหดตัวต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา โดยมูลค่าส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปหดตัวสูงขึ้นเป็น -46.4%YOY จาก -33.5%YOY ในเดือนก่อนหน้า ตลาดสำคัญที่หดตัว ได้แก่ มาเลเซีย (-81.7%YOY) สิงคโปร์ (-46.6%YOY) และลาว (-37.2%YOY)
: มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ ยังคงมีการหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (-10.1%YOY) แผงวงจรไฟฟ้า (-4.2%YOY) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-4.4%YOY)
: อย่างไรก็ดี การส่งออกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 5.5%YOY โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (4.2%YOY) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (25.7%YOY) และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์และส่วนประกอบ (7.5%YOY)
: สินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและทำงานที่บ้าน และการป้องกันมีการขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ตู้เย็นและส่วนประกอบ (20.5%YOY) เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ (40.3%YOY) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (19.5%YOY) อาหารสัตว์เลี้ยง (17.4%YOY) และผลิตภัณฑ์ยาง (17.6%YOY) โดยถุงมือยางขยายตัวเร่งขึ้นที่ 164.1%YOY
ในปี 2021 EIC คาดว่ามูลค่าส่งออกจะขยายตัวที่ 5.3% ซึ่งจะเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก เนื่องจากยังมีปัจจัยกดดันอีกหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเปราะบางของตลาดแรงงาน และการปิดกิจการที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคธุรกิจ
อย่างไรก็ดี การค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มได้รับวัคซีนก่อน จึงอาจทำให้กลุ่มประเทศดังกล่าวฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่เคยคาด
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ - https://www.scbeic.com/th/detail/product/7219
บทวิเคราะห์จาก EIC - ธนาคารไทยพาณิชย์
© 2021 Marketthink. All rights reserved.