จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขายกิจการช่อง GMM25 ให้กับช่อง one31

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ขายกิจการช่อง GMM25 ให้กับช่อง one31

27 พ.ย. 2020
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จํากัด เจ้าของช่อง GMM25 ที่ถือหุ้นอยู่ 50%
ให้กับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เจ้าของช่อง one31
ในราคาหุ้นละ 120 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท
และบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะซื้อหุ้นที่เหลืออีก 50% จากผู้ถือหุ้นอื่น
ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท
ทำให้สุดท้ายแล้ว เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ในสัดส่วน 100%
ด้วยดีลซื้อกิจการที่ 2,200 ล้านบาท
ทั้งนี้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ อยู่ 31.27%
นอกจากนี้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
โดยจะช่วยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วน 31.27% หรือไม่เกิน 50% ของเงินกู้จํานวนน 2,200 ล้านบาท
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
สำหรับเข้าซื้อกิจการของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง..
© 2021 Marketthink. All rights reserved.