กรณีศึกษา SC ASSET เปลี่ยน Culture องค์กรสู่การเป็น Living Solutions Provider ได้อย่างไร?

กรณีศึกษา SC ASSET เปลี่ยน Culture องค์กรสู่การเป็น Living Solutions Provider ได้อย่างไร?

22 ธ.ค. 2020
ภายใต้โลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หลายธุรกิจต่างให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวทันโลก
แต่สำหรับ SC ASSET กลับมองเห็นความสำคัญของ “บุคลากร”
ที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้
SC ASSET ปรับ Culture องค์กรสู่การเป็น Living Solutions Provider ได้อย่างไร?
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นในปี 2018...
เมื่อ SC ASSET ได้ re-invent ตนเองจาก Developer สู่การเป็น Living Solutions Provider
ภายใต้ Brand Value ที่ว่า “For Good Mornings” และ “Worry-Free Home”
เพื่อสะท้อนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสูงให้แก่ลูกบ้านในทุกระดับ
ซึ่งภายใต้นโยบาย Living Solutions Provider นี้เอง เป็นเหตุให้ SC ASSET ต้องยืดหยุ่นและปรับตัว โดยเฉพาะเรื่อง Culture องค์กรที่เรียกว่า #SCskydive ประกอบด้วย ค่านิยม 4Cs คือ
-Care คือ ใส่ใจลูกค้า รู้ใจลูกค้า
-Courage คือ กล้าคิด กล้าทำ นำเสนอสิ่งใหม่
-Collaboration คือ ทำงานร่วมต่างแผนก ต่างบริษัท มุ่งมั่น ไปสู่จุดหมายร่วมกัน
-Continuous Improvement คือ เรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แล้ว SC ASSET ทำให้พนักงานกว่าพันคน ปฏิบัติตาม Culture ใหม่นี้ ได้อย่างไร?
คุณศิริกุล เกรียงไกร รองหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ เล่าว่า
“การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคน มักจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ด้วยเหตุนี้ SC ASSET จึงเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมออกแบบ Culture องค์กรที่จะสามารถตอบโจทย์การเป็น Living Solutions Provider ได้ จนได้องค์ประกอบ 4Cs ที่กลายเป็น #SCskydive ขององค์กรจนถึงทุกวันนี้”
ซึ่งจุดนี้เอง กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานเกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กร และยังช่วยให้พนักงานเข้าใจความหมายของ Culture ได้อย่างแท้จริง พร้อมกับนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
“พนักงานจะปฏิบัติตาม #SCskydive ได้ ต้องเกิดจากการตระหนักรู้ การเข้าใจในความหมาย เช่น care ลูกค้าต้องทำอย่างไร เมื่อเข้าใจแล้วจึงจะนำไปปฏิบัติจริงได้”
นอกจากนี้ ยังมองว่าการเปลี่ยนแปลง Culture องค์กรนั้น จำเป็นต้องใช้เวลายาวนาน เปรียบง่ายๆเสมือนกับการวิ่งมาราธอน SC ASSET จึงต้องมี “ทีมงานพิเศษ” ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริม Culture องค์กรให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เช่น
-ในช่วงที่คิกออฟ มีการตั้งทีมงาน Robin กลุ่มอาสาสมัครจากพนักงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ที่จะร่วมเปลี่ยนองค์กรไปด้วยกัน ในการสร้างค่านิยม 4Cs ในองค์กร
-สำหรับปีนี้ ก็ได้ส่งไม้ต่อ ให้กับอีกทีม คือ ‘People Champion’ กลุ่มตัวแทนของแต่ละแผนก ที่จะร่วมเดินทางในการสานต่อ การสร้างค่านิยม 4Cs ในองค์กร พร้อมทำหน้าที่เป็น HR Network เพื่อสื่อสารข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงในองค์กร
ที่น่าสนใจคือ SC ASSET ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเสริมสร้าง Culture ระดับพนักงานเท่านั้น
แต่ระดับผู้บริหารก็ได้ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้าง Culture นี้ร่วมกับพนักงานด้วยเช่นกัน
เช่น
- All Hands Meeting และ Town Hall Meeting ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับฟังวิสัยทัศน์และพูดคุยกับ CEO ได้โดยตรง
- Voice of people รับฟังเสียงของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และพนักงานสามารถส่งคำถามไปยัง CEO ได้โดยตรง
-การจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฟังเสียงลูกค้าในห้อง Contact Center เพื่อให้เกิดความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
มาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า SC ASSET กำลังปลูกฝัง Culture องค์กรเข้าไปตัวพนักงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยใช้กลยุทธ์สำคัญ คือ การสื่อสารผ่าน “People Champion” และ กิจกรรมส่งเสริม “Culture” อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ SC ASSET ยังให้ความสำคัญในเรื่องไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่
จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “SCinONE” สำหรับทุกคนในองค์กร
“เราออกแบบแอปพลิเคชัน “SCinONE” เพื่อเป็นเครื่องมือให้ HR สามารถเข้าถึงและดูแลพนักงานทุกคน ให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีผ่านบริการต่างๆ แบบ Self Service ที่สะดวก รวดเร็ว และดูทันสมัย ในรูปแบบ Mobile App สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มใหญ่ของเรา ที่ 70% คือ Gen Y”
ภายในแอปนี้ รวบรวมทุกอย่างที่จำเป็นไว้ในที่เดียว ให้บริการแบบ Self Service สามารถค้นหาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเลือก Flex benefits ตามไลฟ์สไตล์ การฝึกอบรมพัฒนา ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ส่งดาวให้เพื่อน (แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร) ส่งคำถามถึง CEO หรือแม้แต่การออกกำลังกาย ฯลฯ
และยังได้รับคะแนนที่เรียกว่า “The Point” เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลได้ด้วย และที่สำคัญที่สุดของการเป็น Digital HR จะทำให้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพนักงานโดยตรง เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุง ดูแลพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง”
รวมทั้ง การสร้างพื้นที่ทำงานรูปแบบ Co-working space ที่เรียกว่า CO.Lab เพื่อให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถของพนักงานได้
ล่าสุดพื้นที่ CO.Lab แห่งนี้ ยังกลายเป็นสถานที่จัดงาน SC Employee Fest 2020
เพื่อกระตุ้นการสร้าง Culture เพื่อสร้าง Brand Value ขององค์กร อีกด้วย
ความสำเร็จจากการเปลี่ยน Culture องค์กรครั้งนี้ เป็นอย่างไร?
พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ลดความเป็นไซโล กล้าที่จะเสนอ ไอเดีย ใหม่ๆ ในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เราสามารถสร้างงาน ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้า
มาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า… แม้วันนี้ SC ASSET จะสามารถปรับ Culture องค์กรสู่การเป็น Living Solutions Provider ได้ในเบื้องต้น แต่ SC ASSET ยังคงเดินหน้าผลักดันการเรียนรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Reskill, Upskill และ Mindset
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้พนักงานเกิด Passion ในการทำงานพร้อมขับเคลื่อนองค์กรต่อไป นั่นเอง…
© 2021 Marketthink. All rights reserved.