โอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก ที่จะเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs และ Startups

โอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก ที่จะเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs และ Startups

30 ธ.ค. 2020
บางคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต
บางคนอยากทำตามความฝัน หรือ Passion ของตัวเอง
บางคนอยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรือ เปลี่ยนแปลงโลก
เพื่อทำให้สิ่งที่ต้องการเป็นจริง ทำให้หลายคน ตัดสินใจเลือกเปิดประตู และเดินบนเส้นทางธุรกิจ
แต่ด้วยสมรภูมิการแข่งขันในโลกธุรกิจ ที่นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงินทุน” คือ ตัวแปรหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
และเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บรรดาธุรกิจ SMEs และ Startups ต่างมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ซึ่งปกติส่วนใหญ่จะมาจาก การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือ เงินเก็บของตัวเอง
ไม่เหมือนบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีตัวเลือกมากกว่า และต้นทุนต่ำกว่า
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Group) ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าว
จึงต้องการช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SMEs และ Startups มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน
ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุน “LiVE Platform”
LiVE Platform คือ ตลาดหลักทรัพย์สําหรับ SMEs และ Startups หรือ SME Board
เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ธุรกิจ SMEs และ Startups เข้ามาเสนอขายหุ้นของบริษัท ให้กับบรรดาผู้ลงทุนในตลาด
ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการทำ IPO หรือการที่บริษัทขนาดใหญ่ ระดมทุนด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น SET หรือ mai
เพียงแต่ว่า การกำกับดูแลบริษัท SMEs หรือ Startups ที่เข้าจดทะเบียนใน LiVE Platform จะถูกกำหนดให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นภาระหรือต้นทุนที่สูงเกินไปสำหรับกิจการ ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ อยู่ในขณะนี้
แล้วอะไรทำให้ LiVE Platform น่าสนใจสำหรับ เจ้าของธุรกิจ SMEs และ Startups ?
คำตอบ คือ การเข้าไปอยู่ใน LiVE Platform จะช่วยทำให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จ และยั่งยืนมากขึ้น ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ 2 อย่าง
1) เงินทุน
เมื่อธุรกิจ SMEs และ Startups สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ก็สามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าการกู้ยืมธนาคาร เพราะไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินต้นคืน และไม่เสียค่าดอกเบี้ย
สามารถใช้สำหรับขยายกิจการ พัฒนาสินค้าใหม่ เพิ่มจำนวนสาขา จ้างพนักงาน ลงทุนระบบ IT
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตให้กับธุรกิจ
และในที่สุดก็สามารถเข้าระดมทุนเพิ่มในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai เพื่อต่อยอดธุรกิจ ให้กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ต่อไปได้อีกในอนาคต
2) แหล่งความรู้ และตัวช่วยการเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทให้มีศักยภาพ
ซึ่งก่อนที่ธุรกิจ SMEs และ Startups จะสามารถเข้าระดมทุนใน LiVE Platform ได้
ธุรกิจควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อติดอาวุธให้กับธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจเสียก่อน ซึ่ง LiVE Platform มีเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการ ผ่าน
Education Platform : แหล่งรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในรูปแบบของบทความ คลิปวิดีโอ และห้องเรียนออนไลน์ (e-Learning)
Scaling Up Platform : บริการที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตธุรกิจ และสร้างความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าระดมทุน
ทั้งหลักสูตรความรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ PwC, Baker McKenzie หรือ Slingshot Group
รวมถึงบริการ Business Coaching และ Business Matching ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและจะเปิดให้บริการในปีหน้านี้
การเตรียมความพร้อมข้างต้น ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวไปสู่การระดมทุนและซื้อขายเปลี่ยนมือผ่านตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs และ Startups
นอกจากนี้ การนำบริษัทเข้าระดมทุนบน LiVE Platform ยังนับเป็นก้าวแรกสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startups ในการเข้าสู่ตลาดทุน สร้างการเติบโตให้ธุรกิจก้าวไปสู่การระดมทุนในตลาดที่ใหญ่กว่าอย่าง SET หรือ mai ในอนาคตอีกด้วย
เจ้าของธุรกิจ SMEs และ Startups
ที่อยากทำให้ความฝัน หรือเป้าหมายเป็นจริง
อยากปลุกปั้นธุรกิจให้เติบโตกว่าที่เป็นอยู่
อยากสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน จนสามารถอยู่รอดได้หลายชั่วรุ่น
การร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ LiVE Platform อาจเป็นคำตอบ ที่หลายคนกำลังตามหา ก็เป็นได้..
เจ้าของธุรกิจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.live-platforms.com
© 2021 Marketthink. All rights reserved.