LEE KIDS โดย เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล  ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2564 กับน้องๆ จังหวัดชายแดนใต้

LEE KIDS โดย เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2564 กับน้องๆ จังหวัดชายแดนใต้

15 ม.ค. 2021
“ของขวัญแทนรอยยิ้ม” สานสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพบก และ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2564 แด่น้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา กับกิจกรรม Million Gifts Million Smiles ปี 11 อาทิ เสื้อผ้า, จักรยาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน, อุปกรณ์กีฬา, ตุ๊กตา และอื่นๆ เพื่อมอบความสุขแด่น้องๆ ตลอดจนสร้างบรรยากาศแห่งความรักและเอื้ออารี มุ่งสู่ดินแดนแห่งสันติร่วมกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อย่าลืมมาส่งต่อความรักนิรันดร์ให้น้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันนะครับ
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.