55 ปี กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน กับการสร้าง Ecosystem ใหม่ ในระบบเศรษฐกิจไทย

55 ปี กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน กับการสร้าง Ecosystem ใหม่ ในระบบเศรษฐกิจไทย

23 ก.พ. 2021
ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีภารกิจหลักคือสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย
และคอยช่วยเหลือประชาชนไทยมานานกว่า 55 ปี
ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ เช่น
“เราไม่ทิ้งกัน” ที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
“เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” โครงการกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ
เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หรือแคมเปญ “ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน” กระตุ้นให้คนทั่วประเทศใช้พลังบนโลกโซเชียลแนะนำร้านอาหารริมทางอร่อยๆ
โครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ให้ความรู้ด้านการเงินดิจิทัลแก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตัวเองให้แข็งแกร่ง
โครงการ BIOFIN ภายใต้ UNDP ประเทศไทยที่จับมือธนาคารกรุงไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัว โครงการ “Koh Tao, Better Together” ตั้งเป้าระดมทุนเพื่อช่วยจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบนเกาะเต่า ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้หลักดูแลครอบครัวจากสถานการณ์
โควิด-19 และยังรวมถึงทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะในทะเล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยเป็นการระดมทุนผ่าน QR Code ครั้งแรกของ UNDP ประเทศไทย ผ่านกรุงไทย e-Donation ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
โดยหลายๆ โครงการที่เกิดขึ้นมานั้น
จะมี App เป๋าตัง เป็นสะพานเชื่อมในการกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วประเทศ จนปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน
ซึ่งธนาคารกรุงไทยเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มหลายโครงการ
การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้ เป็นเพียง 1 ใน 5 Ecosystems ที่ธนาคารกรุงไทยได้วางเอาไว้
เพื่อพัฒนาการทำธุรกรรมทางการเงินไปสู่เป้าหมาย การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างสมบูรณ์แบบในเมืองไทย โดยบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 2-Banking Model
แบบแรกคือ แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) ก็คือธุรกิจดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจสินเชื่อ
ปรับกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆ ด้าน
แบบสองคือ เรือเร็ว (Speed Boat) พนักงานจะทำงานแบบ Agile
มีการวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform อย่างรวดเร็ว
สร้างระบบดิจิทัลรองรับในหลายๆ แพลตฟอร์มผ่าน 4 Ecosystems ที่เหลือ คือ
1. พัฒนาระบบชำระเงิน
ช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งนี้
พัฒนา App Krungthai NEXT อย่างต่อเนื่อง
จนล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีระดับโลก Cloud Native พร้อมกับมีฟังก์ชั่นการใช้งานล้ำสมัย
ซึ่งก็ทำให้ยอดผู้ใช้เติบโตต่อเนื่องจนเวลานี้มีผู้ใช้ 10 ล้านกว่าคน
โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2564 จะมียอดผู้ใช้งาน 12 ล้านคน และ App ที่ชื่อ เป๋าตัง ที่ปัจจุบันกลายเป็น App ที่ทุกคนต้องมีติดไว้ในมือถือจนทำให้มียอดผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน
Thailand VRT Application ที่นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ช่วยให้การคืนภาษีสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
e-Court / e-Filing ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (e-Court) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับยื่นและรับคำร้อง ยื่นคำให้การ ผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส์ ขอคัดถ่ายและดูเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบ (e-Filing)
พันธบัตรดิจิทัล อย่าง พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ซึ่งจำหน่ายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยเทคโนโลยี Blockchain บน App ป๋าตัง เพิ่มความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดขั้นตอนต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. การรักษาพยาบาลและสุขภาพ
หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าธนาคารกรุงไทยได้สร้างระบบดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เราใช้บริการได้สะดวกกว่าเดิม โดยระบบนั้นชื่อว่า Smart Hospital รองรับการจ่ายค่ารักษาทั้ง เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต QR Code รวมถึงสิทธิต่างๆ ของรัฐ
และให้คำปรึกษาการรักษาผ่าน Video Conference
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยธนาคารได้พัฒนาระบบ Krungthai Digital Health Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง และประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บน App เป๋าตัง
ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้ประชาชนจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และบริการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ พร้อมทั้งยังให้ประชาชนสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที
3. สถาบันการศึกษา
กรุงไทยมีการพัฒนา University Application ที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อให้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยก้าวสู่ Smart University
4. ระบบขนส่ง
กรุงไทยมีการนำเสนอ “บัตรกรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม”
ที่ทำให้เราสามารถโดยสาร MRT และยังใช้บัตรใบนี้ ชอปปิ้ง ทานอาหาร แทนเงินสดได้
สะดวกภายในบัตรเดียว
M-Pass บัตรเดียวใช้ผ่านได้ทั้งมอเตอร์เวย์และทางด่วน เป็นการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกสบายสูงสุด
BMTA Contactless Prepaid บัตรชำระค่าโดยสารประจำทาง ขสมก. แบบไร้เงินสด ใช้จ่ายด้วยวิธีการแตะเพื่อจ่าย (Contactless) เติมเงินในบัตรได้ด้วยตัวเองผ่าน Krungthai NEXT, ATM และสาขา
สังคมรถไฟยุคใหม่ ไม่ใช้เงินสด ซึ่งเป็นการร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางชำระค่าโดยสารผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการสแกน QR Code และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการจองบัตรโดยสารเชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Krungthai Payment Gateway
จะเห็นได้ว่าเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
ทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปจากยุคเงินสด เข้าสู่โลกของเงินดิจิทัล
กรุงไทยจึงเลือกพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบงก์กิ้ง อย่างหลากหลายเพื่อรองรับชีวิตประจำวันคนไทย และยังมุ่งคิดค้นนวัตกรรมช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน รวมถึงป้องกันการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของธุรกรรมด้านการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรม นำองค์กรสู่การเป็น “กรุงไทยคุณธรรม” โดยตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) สร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ “5 ส” ของกรุงไทย ประกอบด้วย สร้างสรรค์ สัตย์ซื่อ สำเร็จ สามัคคี และ สังคม เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ควบคู่ไปกับคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด
ทั้งหมดนี้จึงทำให้ ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 19 รางวัลคุณภาพ ได้แก่
รางวัล Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และรางวัล Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จาก นิตยสาร The Asian Banker
รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จาก นิตยสาร The Banker
รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จาก วารสาร Capital Finance International (CFI)
รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) และ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ (TMA)
Krungthai Connext ได้รับรางวัล Best Official Account of the Year และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จาก LINE THAILAND
รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards จาก สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจำปี 2563 จาก วารสารการเงินธนาคาร
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จาก สถาบันไทยพัฒน์
รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน และ Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT จาก นิตยสาร Business+
รางวัล ธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลนียอดนิยม จาก สยามรัฐ
รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี 2563 จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ในปีนี้กรุงไทยจะมีอายุครบ 55 ปี
โดยพันธกิจต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก็คือการเป็นเสาหลักเศรษฐกิจชาติ ทำหน้าที่วาง Digital Platform ทางการเงินซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้คนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้สังคม เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่การเป็น Cashless Society ไม่ใช่แค่ในยุคโควิด แต่จะส่งผลในระยะยาว เพราะการปรับตัวอย่างมียุทธศาสตร์ แถมยังจับมือร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างเข้มข้น เพื่อพลังผลักดันให้ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน
© 2022 Marketthink. All rights reserved.