19 สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์

19 สัตว์ป่าสงวนที่ควรอนุรักษ์

4 มิ.ย. 2019
สัตว์ป่าหลายชนิดถูกคุมคาม ปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญพันธ์มากขึ้น จึงต้องออกบทบัญญัติเข้มงวด เพื่อป้องกันสัตว์ไม่ให้เกิดอันตรายหรือสูญพันธุ์ อาจจะถูกคุกคามโดยรูปแบบต่างๆ เช่น การค้าขาย

ที่มา : wikipedia
© 2021 Marketthink. All rights reserved.