AIS Academy ผนึกกำลัง EdTech เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะบุคลากรไทย

AIS Academy ผนึกกำลัง EdTech เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะบุคลากรไทย

5 เม.ย. 2021
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource Development เรียกสั้น ๆ ว่า HRD ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กอย่าง SME จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต้องให้ความสำคัญ
เพราะการทำ HRD ในปัจจุบัน ไม่สามารถตามทันการพัฒนาของเทคโนโลยี และสปีดของคนได้แล้ว
ดังนั้นการอบรมหรือสัมมนาจึงค่อนข้างช้า ใช้เวลานาน และไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร ในยุคที่ทุกอย่างพัฒนาแบบก้าวกระโดด
สิ่งที่องค์กรทำได้ คือการปรับสัดส่วนการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 องค์กรควรสร้างแพลตฟอร์มตัวกลาง ไว้ให้พนักงานทุกคนได้ใช้พัฒนาทักษะของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทั้งการ Reskill หรือ Upskill
โดยทุกคนจะต้องเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สำคัญคือจะต้องเปิดกว้างให้ทุกคนได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ
ส่วนที่ 2 คือการปล่อยให้พนักงานพัฒนาความรู้ด้วยตัวเอง
จาก Pain Point ดังกล่าว บวกกับจากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่เรียนรู้ หกล้ม พร้อมกับสั่งสมประสบการณ์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทำให้ AIS Academy จัดตั้ง บริษัท เลิร์นดิ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในแวดวง EdTech ในลักษณะของกิจการค้าร่วม หรือ Consortium เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของลูกค้าองค์กร ให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทยกับ “LearnDi by AIS Academy”
คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า
AIS Academy จัดตั้งขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเส้นทางของ AIS Academy จึงได้ขยายผลสู่สังคมไทย
และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังคงมีข้อจำกัดอยู่
ดังนั้นเราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน พร้อมกับดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มี ขับเคลื่อนผ่าน บริษัท เลิร์นดิ จำกัด พร้อมกับพันธมิตรในวงการ EdTech เพื่อสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากร  พร้อมนำศักยภาพความแข็งแกร่งสู่ผู้ประกอบการไทย
การเปิดตัวบริษัท เลิร์นดิ จำกัด นับว่าเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ AIS ที่ทำให้คนไทยได้มีทางเลือก ในการใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนเอง บนเน็ตเวิร์คที่มีความสมบูรณ์แบบ บนแนวคิด Anywhere Anytime Any Device โดยเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
- พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม
- พันธมิตรด้านเนื้อหา
- พันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร
โดยมี Invent, SEAC, Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตร ส่งต่อองค์ความรู้ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ๆ ที่ครบถ้วน ในราคาหลักพัน เช่น
1) Information Technology
หมวดรู้ทันเทคโนโลยี เรารวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5G, AI, AR พร้อมทั้งการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมตัวเอง องค์กร ของเราด้วย
2) Entrepreneur 
หมวดสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจ มีความรู้ และเคล็ดลับที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ที่คุณควรเตรียมความพร้อม เช่น ด้านการตลาด การขาย การดูแลพนักงาน หรือแนวทางต่างๆ ในแง่มุมการทำธุรกิจที่ง่ายต่อความเข้าใจ และนำไปลองปรับใช้ในการบริหารจัดการกิจการของคุณ
3) Communication 
หมวดการสื่อสาร ได้รวบรวมแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ สำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน งาน หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) Financial 
หมวดการเงินต้องรู้เรารวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีมาให้คุณไว้ในที่เดียวครอบคลุมทั้งการเงินส่วนบุคคลและการเงินเพื่อธุรกิจ รวมทั้งยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางการเงินให้แข็งแรงขึ้น
5) Marketing 
หมวดการตลาดได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
6) Lifestyle
หมวดทั่วไป เช่น การดำเนินชีวิต อาชีพ งานอดิเรก
ที่น่าสนใจคือ LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำ Transformation ทำให้เรารู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย รวมทั้งการใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft Skill และ Hard Skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของตนเอง ผ่านการทำ Self-Development ขององค์กร 
สำหรับเป้าหมายของ AIS Academy โดย บริษัท เลิร์นดิ จำกัด มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของคนในองค์กร สนับสนุนการทำการเปลี่ยนผ่านขององค์กร ด้วยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงคนทั่วไปด้วยเช่นกัน
ที่สำคัญที่สุดคือ พันธมิตรทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองช่วยกันพัฒนา “EdTech Ecosystem” ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน..
© 2021 Marketthink. All rights reserved.