สภาผู้แทนฯ สหรัฐ ผ่านร่างกฎหมาย ให้ธนาคาร สามารถทำธุรกิจกับ บริษัทกัญชาได้

สภาผู้แทนฯ สหรัฐ ผ่านร่างกฎหมาย ให้ธนาคาร สามารถทำธุรกิจกับ บริษัทกัญชาได้

20 เม.ย. 2021
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ได้ผ่านร่างกฎหมาย ที่อนุญาตให้ธนาคาร สามารถทำธุรกิจหรือให้บริการ เช่น สินเชื่อ กับบริษัทกัญชา ในรัฐที่กัญชาถูกกฎหมายได้
เพื่อช่วยลดอุปสรรค ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม
โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ ชนะเสียงโหวต 321 ต่อ 101 ในสภาผู้แทนราษฎร และจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภา เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ มีใจความว่า รายได้จากธุรกิจกัญชา (ที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในแต่ละรัฐ) ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
และสั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง กำหนดกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการดูแลกิจกรรมทางธนาคารต่อเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว บรรดาธนาคารต่าง ๆ มักจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการทางการเงิน แก่บริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายกัญชา
เพราะกลัวว่า จะละเมิดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ยังคงระบุว่า กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่
แต่กลับกัน รัฐบาลกลางได้อนุญาตให้แต่ละรัฐ สามารถออกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของตัวเองได้
ซึ่งตอนนมีอยู่ 36 รัฐ ที่รับรองให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้
และมี 17 รัฐ ที่อนุญาตให้ประชาชนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองและใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้ ในปริมาณที่ไม่เกินกฎหมายกำหนด
เรื่องนี้ทำให้บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมกัญชา มีทางเลือกไม่มากนักในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
หรือต้องทำธุรกิจด้วยเงินสดอย่างเดียว
"ธนาคาร พบว่า ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
เนื่องจากความขัดแย้งกันเอง ระหว่างกฎหมายของแต่ละรัฐ กับกฎหมายของรัฐบาลกลาง
ในขณะที่ชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น ได้สนับสนุนให้ธนาคาร ทำธุรกิจกับบริษัทกัญชา
แต่กฎหมายของรัฐบาลกลาง กับไม่อนุญาต"
“สภาคองเกรส ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งนี้” สมาคมธนาคารสหรัฐฯ กล่าว
© 2022 Marketthink. All rights reserved.