แห่ซื้อหุ้นกู้ NPS 5,500 ล้านบาทหมดเกลี้ยง

แห่ซื้อหุ้นกู้ NPS 5,500 ล้านบาทหมดเกลี้ยง

17 พ.ค. 2021
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขอขอบคุณผู้ลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ หลังหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรอง 500 ล้านบาทขายหมดอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจ
ตามที่บริษัท NPS ได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี และชุดที่ 3 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.35% ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองมูลค่า 500 ล้านบาท โดยได้เปิดจองไประหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 และ 10-11พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุนทำให้หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดและหุ้นกู้สำรองจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว
นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท NPS ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ทั้ง กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปทั้งรายใหม่และรายเดิม ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด โดยเงินระดมทุนที่บริษัทได้รับจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้” , “อย่างไรก็ดี NPS ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จะมุ่งดำเนินพัฒนาธุรกิจตามเจตนารมณ์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อมุ่นเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน”
Tag:NPS
© 2021 Marketthink. All rights reserved.