6 ไลฟ์สไตล์ของ เจนวาย กับแนวทาง การทำการตลาด

6 ไลฟ์สไตล์ของ เจนวาย กับแนวทาง การทำการตลาด

17 พ.ค. 2021
บทความเกี่ยวกับ “Lifestyle วัยเจนวาย ความเหมือนที่แตกต่าง : รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย”
เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยของ อ.ดร.ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ที่ชี้ให้เห็นถึง ชีวิตแบบเจนวาย 6 ไลฟ์สไตล์ และลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน
รวมถึงบอกแนวทาง การสื่อสารการตลาด และปรับองค์กรให้เหมาะกับเจนวาย ในแต่ละไลฟ์สไตล์
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
6 วิถีชีวิตสไตล์เจนวาย
1. กระต่ายน้อยแสนสุข (The Happy Bunnies)
-แสวงหาความสุขจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว / เสพความสุขในแบบที่ตนเองชอบ
-เขียนบล็อก ทำคลิป ดูซีรีส์ ปาร์ตี้ ชอปปิง
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน คนสนิท
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ กระต่ายน้อยแสนสุข
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าฟุ่มเฟือย ร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น และสินค้าที่เน้นคุณภาพ (แม้ราคาสูง)
-สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นประโยชน์ในเชิงอารมณ์ และความเป็นที่สุด (The Best) เช่น ดีที่สุด สะดวกสบายที่สุด
-องค์กรควรจัดมุมพักผ่อน ให้ความสำคัญกับ Work-life Balance
2. นักเดินหน้าหาอนาคต (The Future Forwarders)
-มุ่งหน้าสร้างอนาคต ครอบครัว / มุ่งมั่นหาความมั่นคงให้กับชีวิต
-ออมเงิน ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซื้อประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ ทำกิจกรรมอาสา
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความมั่นใจของตนเอง
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ นักเดินหน้าหาอนาคต
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ธนาคารที่มีโครงการเพื่อการลงทุน และสถาบันอบรม/พัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงสินค้าสีเขียว (Green Product)
-สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นความมั่นคงของชีวิต
-องค์กรควรมี Career path และมีการจัดหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
3. ชาวดาร์วิน (The Darwinians)
-ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นจริง ปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
-ปรับตัวตามเทรนด์ เข้าใจกระแสสังคม
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อปลดปล่อยความเครียด หรือจากความเบื่อหน่ายในชีวิต
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ ชาวดาร์วิน
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่อุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต
-สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นประโยชน์ในเชิงหน้าที่ และเน้นการสื่อสารด้วยความจริงใจ เช่น ใช้ข้อความที่แสดงให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย
-องค์กรควรมีลักษณะการทำงานที่เปิดกว้างทางความคิด มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และมีการสื่อสารแบบล่างขึ้นบนและแบบแนวราบ
4. ชาวไซเบอร์ (The Cybernauts)
-ติดโซเชียล / ชอบสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในโลกออนไลน์
-Call ไลน์ โพสต์รูป ไลก์ คอมเมนต์ แชร์ ติดตามเพจต่าง ๆ
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อหลีกหนีจากความเครียด หรือจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ ชาวไซเบอร์
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาดอีคอมเมิร์ซ
-เน้นการสื่อสารผ่านข่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) และควรใช้กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing)
-องค์กรควรมี Wi-Fi และระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน
5. สาวกศาสนา (The Religious Acolytes)
-เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา / รักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมไทย
-เข้าวัด ทำบุญ อ่านเพจธรรมะ ติดตามเพจสุขภาพ
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความมั่นใจของตนเอง
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ สาวกศาสนา
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้าไทย สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย
-สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
-องค์กรควรมีกรอบการทำงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กรแบบอนุรักษ์นิยม
6. ชาววอลสตรีต (The Wall Streeteers)
-รักเงินทองและความร่ำรวย เงินคือคำตอบของทุกสิ่ง
-เล่นหุ้น ลงทุน เน้นหาเงิน
-มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อต้องการที่จะได้ความรู้ ข้อมูล และมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
การตลาดและองค์รที่เหมาะกับ ชาววอลสตรีต
-เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขาย พวกโปรโมชันต่าง ๆ
-สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นย้ำในเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลัก
-องค์กรควรควรเน้นไปที่ค่าตอบแทนหรือสิ่งกระตุ้น (Incentives) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
© 2021 Marketthink. All rights reserved.