สหรัฐฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรกและเข็มถัดมา คนละยี่ห้อกัน

สหรัฐฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรกและเข็มถัดมา คนละยี่ห้อกัน

2 มิ.ย. 2021
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นทดลองฉีดวัคซีนโควิด 19 ต่างยี่ห้อสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อดูว่า หากกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นที่เป็นยี่ห้อเดียวกับที่ฉีดครั้งแรก จะมีผลอย่างไร
โดยจะทดสอบในกลุ่มตัวอย่างประมาณ 150 คน ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนโควิด
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) 3 ยี่ห้อ ได้แก่ Johnson & Johnson, Moderna และ Pfizer ครบโดสแล้ว 3 - 4 เดือน
สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการทดลอง จะแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 25 คน
ประกอบด้วยคนที่อายุระหว่าง 18 - 55 ปี และกลุ่มที่อายุ 56 ปีขึ้นไป
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดใน 3 ยี่ห้อ ครบโดสแล้ว
จะได้รับฉีดวัคซีนของ Moderna เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน 3 ยี่ห้อข้างต้น
แต่ฉีดวัคซีน Moderna ครบ 2 โดส​ มาแล้ว 3 - 5 เดือน ก็สามารถสมัครเป็นกลุ่มตัวอย่างได้
โดยจะลงทะเบียนแยกเป็นอีกกลุ่ม และจะได้รับการฉีดวัคซีนจาก 1 ใน 3 ยี่ห้อข้างต้นแทน
“ถึงแม้ว่าวัคซีนที่สหรัฐฯ ใช้อยู่ในขณะนี้ จะให้ผลลัพธ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างดีแต่ก็ยังต้องเตรียมความพร้อม ถึงความเป็นไปได้ หากต้องมีการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในกรณีที่ไวรัสเกิดการกลายพันธ์”
Dr. Anthony Fauci ผู้อำนวยการของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NIH กล่าว
ทั้งนี้ ผลจากการทดลองดังกล่าว จะช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายสุขภาพ
หากต้องมีการนำวัคซีนโควิด คนละยี่ห้อกับที่เคยฉีดครั้งแรก มากระตุ้นภูมิคุ้มกัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุว่า อาจมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด ทุกปี เหมือนกับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่
ขณะที่ Dr. Peter Marks ผู้อำนวยการ ศูนย์ชีวการประเมินผลและการวิจัย (CBER ) กล่าวว่า
มีความเป็นไปได้ว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้น จะเริ่มฉีดให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ไปแล้ว 1 ปี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท ก็ต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ไว้ก่อน​
© 2021 Marketthink. All rights reserved.