SCB 10X ลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ “เคเอสเค ประกันภัย”

SCB 10X ลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ “เคเอสเค ประกันภัย”

11 มิ.ย. 2021
ในเวลาเพียง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจการประกันสุขภาพ โดยได้ขยายสัดส่วนการตลาดของประกันสุขภาพ คิดเป็น 2.3% จากส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด (ไม่รวมประกันชีวิต)
ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้สามารถรองรับการทำงานแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และการวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อรุกตลาดประกันสุขภาพ
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ก่อตั้งโดยบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและการเงินที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
ซึ่งบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง นี้ ยังเป็นผู้ถือหุ้นในซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทคแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย
โดยบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง สามารถดึงนักลงทุนชั้นนำระดับโลกและนักลงทุนชั้นนำภายในประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร หนึ่งในนั้นคือ SCB 10X ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท LINE Ventures ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนภายใต้บริษัท LINE Corporation (ภายหลังได้ควบรวมกิจการกับบริษัท Yahoo ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัท Z Venture Capital)
ตามรายงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจของปี พ.ศ. 2563 ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยรวมเติบโตขึ้น 90% ถือเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในปี เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดการประกันวินาศภัย
ตอบรับความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการการประกันสุขภาพแบบดิจิทัลและบริการด้านสุขภาพทางแบบเสมือนจริง (Virtual) มากขึ้น
โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับ Ecosystem ของการดูแลสุขภาพ เช่น ระบบการประกันสุขภาพรายกลุ่มและรายเดี่ยว ระบบการประกันภัยรถยนต์แบบรายเดี่ยวและสำหรับองค์กร โดยบริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในตลาด ทำให้เกิดการขยายสัดส่วนทางการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การจัดทำระบบการเคลมแบบ Cashless การนำเทคโนโลยีวิเคราะห์อาการป่วยมาใช้ การจัดตั้งบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) บริการจัดส่งยาตามใบสั่งยาจากแพทย์
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาระบบที่ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลการเคลมได้อีกด้วย
ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ เพราะบริษัทมีการผลักดันนโยบายการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTech โดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTechs และนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านประกันภัย
อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI / Machine learning) มาคำนวณความเสี่ยง และการสร้าง Microservices ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการรับประกันภัย
โดยกลยุทธ์การทำงานร่วมกับ บริษัท InsurTechs นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนชั้นนำให้เข้ามาร่วมลงทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้วางแผนกลยุทธ์และมองหาบริษัท InsurTechs ที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการสุขภาพและบริการเกี่ยวกับการคมนาคมเพิ่มเติม
โดยตั้งเป้าที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดประกันสุขภาพอย่างน้อย 15% ภายใน 5 ปี
โดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย จะมุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้ตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง ที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ (Urban diseases)
รวมถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตแบบ New normal โดยบริษัทได้มุ่งเป้าไปยังได้มีลูกค้าทั้งองค์กรชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงภาคธุรกิจ SMEs
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์การให้บริการประกันภัยที่สู้กันด้วยราคาอย่างเดียว จะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกต่อไป แต่ต้องเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ราบรื่นกว่าเดิม และการให้บริการแบบ Cashless ผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบของการประกันภัย
© 2021 Marketthink. All rights reserved.