กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง มอบเงิน 200,000 บาท  สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี

กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี

14 มิ.ย. 2021
ส่งมอบกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19ล่าสุด กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี โดย วสันต์ อมิตรสูญ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี, วิบูลย์ แซ่ล้อ (แถวหน้า ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโส พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.สระบุรี มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา จ.สระบุรี เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, เอกพร จุ้ยสำราญ (แถวหน้า ขวาสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, วรสุดา รัตนสุคนธ์ (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี และ นพดล ชีวะอิสระกุล (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
© 2021 Marketthink. All rights reserved.