วอร์เรน บัฟเฟตต์ บริจาคหุ้นเพื่อการกุศล เพิ่มอีก 1.3 แสนล้านบาท และมียอดบริจาคสะสม คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด

วอร์เรน บัฟเฟตต์ บริจาคหุ้นเพื่อการกุศล เพิ่มอีก 1.3 แสนล้านบาท และมียอดบริจาคสะสม คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด

24 มิ.ย. 2021
มหาเศรษฐีนักลงทุน “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ได้ประกาศลาออกจากการเป็น ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ของมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation
เขาไม่ได้ให้เหตุลผลว่าทำไมถึงลาออก แต่คาดว่าน่าจะเพราะต้องการแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากเขามีอายุ 90 ปีแล้ว และเปิดทางให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่า มาบริหารจัดการแทน
ซึ่งสังเกตจากในช่วงที่ผ่านมา วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการทั้งหมดของบริษัทในเครือแล้ว เหลือเพียงแต่ตำแหน่งในบริษัท Berkshire Hathaway
นอกจากนี้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังได้ประกาศบริจาคหุ้น Berkshire Hathaway Class B เกือบ 15.2 ล้านหุ้น
คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 132,900 ล้านบาท)
ให้กับมูลนิธิ 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิ
Bill & Melinda Gates Foundation
Susan Thompson Buffett Foundation
The Howard G. Buffett Foundation
The Sherwood Foundation
และ NoVo Foundation
เพื่อทำตามคำมั่นสัญญาของเขา ที่จะบริจาคทรัพย์สินมากกว่า 99% ของเขา เพื่อการกุศล
โดยเมื่อปี ค.ศ. 2006
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้ให้คำมั่นว่า เขาจะบริจาคทรัพย์สินมากกว่า 99% ของเขา
ซึ่งประกอบด้วยจำนวนหุ้นของบริษัท Berkshire Hathaway ทั้งหมดที่เขาถืออยู่
ให้กับมูลนิธิต่าง ๆ เช่น Bill & Melinda Gates Foundation โดยจะทยอยบริจาคเป็นประจำทุกปี
และวันนี้ ผ่านมา 15 ปีแล้ว
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้บริจาคหุ้นของบริษัท Berkshire Hathaway ไปแล้วมากกว่า 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,321,300 ล้านบาท)
โดยหุ้นที่บริจาคส่วนใหญ่ หรือราว 32,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,041,100 ล้านบาท)
เป็นการบริจาคให้กับมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation
ซึ่งมูลค่าของหุ้น Berkshire Hathaway ที่บริจาคไปแล้ว 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั้น
ปัจจุบันจะมีมูลค่าเทียบเท่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,183,800 ล้านบาท)
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ราคาหุ้นของ Berkshire Hathaway มีการปรับตัวสูงขึ้น
และเทียบเท่ามูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประมาณครึ่งหนึ่ง
โดยตอนนี้ เขาเหลือหุ้น Berkshire Hathaway Class A อยู่ 238,624 หุ้น (จากเดิมถืออยู่ 474,998 หุ้น)
หรือคิดเป็นมูลค่า 98,764 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,144,400 ล้านบาท)
“วันนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับผม
ในปี ค.ศ. 2006 ผมให้คำมั่นว่าจะบริจาคหุ้น Berkshire Hathaway ทั้งหมด
ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 99% ของทรัพย์สินทั้งหมด ให้กับการกุศล
และด้วยการบริจาคหุ้นมูลค่า 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันนี้
ทำให้ผม ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว” วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าว
ทั้งนี้ มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000
โดย บิล เกตส์ และอดีตภรรยาของเขา เมลินดา เกตส์
มีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับความยากจน, โรคภัย และความไม่เท่าเทียม
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่าสองทศวรรษ
มูลนิธิได้ใช้เงินไปแล้วกว่า 54,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,744,700 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้คนจากปัญหาดังกล่าว
อ้างอิง :
-https://www.reuters.com/business/buffett-resigns-trustee-gates-foundation-2021-06-23/
-https://www.cnbc.com/2021/06/23/warren-buffett-gives-away-another-4point1-billion-resigns-as-trustee-at-gates-foundation.html
© 2022 Marketthink. All rights reserved.