ConNEXT แพลตฟอร์มเพื่อคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ

ConNEXT แพลตฟอร์มเพื่อคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ

6 ก.ค. 2021
สถานการณ์การหางานทำในปัจจุบันสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่ายากลำบากแล้ว เพราะด้วยปัจจัยลบนานัปการไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชะลอตัว ความวุ่นวายทางด้านสังคมและการเมือง รวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายอื่น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้จำเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ เพิ่มเติมที่หาไม่ได้จากห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเอง ก้าวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล เพิ่มความมั่นใจและเพิ่มโอกาสที่จะได้งานตรงกับความสนใจมากที่สุด
อย่างไรก็ดี หากเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีก่อน อาจบอกได้ว่าแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์รวมที่ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนรุ่นใหม่ แทบจะหาไม่ได้เลย หรือหากมีก็ต้องใช้กำลังทรัพย์กันพอสมควรในการซื้อคอร์สอบรมแต่ละครั้ง
แต่มาในปีนี้ ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เมื่อมีแพลตฟอร์มน้องใหม่อย่าง ConNEXT โดย Techsauce ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานในยุคดิจิทัล และการหางานทำ ที่สำคัญคือ “ฟรี” ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย
ช่องว่างยิ่งห่าง-งานยิ่งหายาก
ทั้งนี้ อาจบอกได้ว่า งานที่หายากมากในปัจจุบันเกิดจากช่องว่างระหว่างผู้สมัครงานและผู้รับสมัครงานมีช่วงห่างกันมากขึ้น และหากึ่งกลางลงตัวยากขึ้นไปทุกปี
โดยเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่องมานานหลายปี กดดันให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรัดเข็มขัดเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้น การเพิ่มตำแหน่งใหม่จึงมีน้อยลง หากจะรับสมัครคนในตำแหน่งใหม่ หรือตำแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็จะไตร่ตรองมากขึ้นและจะพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถตรงกับความต้องการจริง ๆ เท่านั้น อีกทั้ง มีเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดในการจ้างงาน ทำให้หน่วยงานและองค์กรธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่มีทักษะการทำงานได้หลายด้าน หรือที่เรียกว่า Multitasking skills อีกด้วย การมีทักษะเชิงลึกในด้านใดด้านเดียว จึงไม่เพียงพอสำหรับการหางานในปัจจุบัน
ส่วนเด็กจบใหม่เอง จากผลสำรวจของ Techsauce พบว่า 37% ของกลุ่มสำรวจ มีความกังวลว่า ความรู้จากห้องเรียนไม่สามารถนำไปใช้กับตลาดงานในปัจจุบันได้ พวกเขารู้ตัวว่ายังขาดทักษะอีกหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับโลกของการทำงานในปัจจุบัน และต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ
ยังมีอีก 34% ของกลุ่มสำรวจ ตอบว่าเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ เมื่อเรียนจบออกมาแล้วจึงต้องการ Upskill และ Reskill ตัวเองเพื่อเปลี่ยนสายงานที่ตรงกับความต้องการ ขณะที่บางส่วน ต้องการพัฒนาทักษะให้เก่งขึ้นเพื่อได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ และอีกหลายคนทีเดียวที่ยังไม่รู้ว่าต้องวางแผนเส้นทางการประกอบอาชีพของตนเองอย่างไร ไม่รู้ว่าควรเขียน resume อย่างไร และควรมีทักษะในการเข้าสัมภาษณ์งานอย่างไรเพื่อให้ได้งาน จึงต้องการมีปรึกษาหรือผู้ให้คำแนะนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
3 ทักษะสำคัญที่คนรุ่นใหม่ควรมี
นอกจากนี้ ConNEXT ชี้ว่า นอกเหนือจากทักษะด้านความรู้และความถนัดที่พึงมีตามความเหมาะสมกับงานแล้ว คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลควรมีทักษะสำคัญอีก 3 ด้านหลัก ๆ เพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้นให้แคบลง และสร้างโอกาสในการหางานทำได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย
ทักษะด้านกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพราะในโลกการทำงานปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว หรือเป็นการทำงานที่เรียกว่า อาจายล์ (agile) ทุกคนต้องพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในหลาย ๆ ครั้งอาจเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข และอาจเกิดเป็นความเครียดระหว่างการทำงานได้ ดังนั้น การใส่ใจเรียนรู้ พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน ความสามารถพัฒนาแนวคิดในเชิงบวกได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ทักษะด้านความรู้ความสามารถ (Skillset) โดยด้าน hard skill แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนอยู่แล้ว อาทิ การทำตลาดแบบดิจิทัล การบริหารธุรกิจ และการเขียนโปรแกรม เป็นต้น แต่ยังมีด้าน soft skill ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน แต่จำเป็นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว การสื่อสาร และการเจรจา รวมไปถึงการรู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต้องการคนที่มีทักษะเหล่านี้มากขึ้น
และสุดท้ายคือทักษะด้านเครื่องมือ (Toolset) โดยเฉพาะเครื่องมือดิจิทัลซึ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันวิถีการทำงานได้เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นวิถีนิว นอร์มัล ที่การทำงานไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานทุกวันอีกต่อไป แต่จะสามารถทำงานทางไกล หรือทำงานที่ไหนก็ได้ ขณะเดียวกัน การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ทำให้ภาคธุรกิจเองมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การทำงานในทุกแผนกจะใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไปเพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ชุดเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจึงสำคัญอย่างยิ่ง
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงาน
ขณะที่ ConNEXT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานและการหางานทำ ช่วยเพิ่มทักษะ เติมเต็มความรู้ที่จำเป็นในโลกของการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ในสายงานดิจิทัลเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยคุณวริศร เผ่าวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท Techsauce Media จำกัด กล่าวว่า ConNEXT คือ คอมมูนิตี้ และเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อีกทั้ง แบ่งปันประสบการณ์ หรือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน การเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เด็กจบใหม่มีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ
“เราเป็นเหมือนตัวกลางที่เชื่อมคนกลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคน เช่น คนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว สามารถมาแบ่งปันข้อมูลให้แก่เด็กจบใหม่ได้ หรือใครก็ตามที่อยากจะแบ่งปันไอเดียที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์ต่าง ๆ หรือไอเดียใหม่ ๆ โดยไม่ได้เป็นนักเขียนจากเรา ก็สามารถส่งเข้ามาได้ บริษัทที่ต้องการแชร์ข้อมูลอินไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอง หรือเทรนด์และตลาดงานในปัจจุบัน ก็สามารถส่งคอนเท้นท์เข้ามาได้เช่นกันผ่านทางเว็บไซต์ของเราคือ techsauce.co/connext
นอกจากนี้ เรายังจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานจ๊อบ แฟร์ การจัดสัมมนาและจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะจำเป็นให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดงานในรูปแบบ บิซิเนส แมตชิ่ง ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่ได้เข้าถึงและทำความเข้าใจความต้องการรับสมัครงานของบริษัทที่ตนเองสนใจ การเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน และการพัฒนาตนเอง เช่น เรซูเม่ คลินิก เหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กจบใหม่ ได้มีความมั่นใจและมีโอกาสในการหางานทำมากขึ้น โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะมีทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
ขณะเดียวกัน การที่เรามีพันธมิตรซึ่งเป็นองค์กรภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เมื่อต้องการรับสมัครคนทำงาน เราก็สามารถที่จะเชื่อมเด็ก ๆ ที่มีทาเล้นท์ หรือมีทักษะตรงกับความต้องการไปยังบริษัทเหล่านั้นได้อีกด้วย” คุณวริศรกล่าว และบอกอีกว่า
เราได้ตั้งเป้าหมาย ภายในปี 2025 ConNEXT จะช่วยเพิ่มทักษะจำเป็นต่อตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขากลายเป็นทาเล้นท์ที่หลาย ๆ บริษัทต้องการให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านคน โดยมองว่า เมื่อเด็กเหล่านี้ได้ทำงานในบริษัทที่เหมาะสมแล้ว พวกเขาก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญ มีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ และช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในอนาคต
จัด จ๊อบ แฟร์ฯ ครั้งแรก 7-8 ส.ค.นี้
คุณวริศรกล่าวด้วยว่า หลังจากการเปิดตัว ConNEXT เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลตอบรับถือว่าดีมาก มีเสียงตอบรับกลับมาทั้งจากคนรุ่นใหม่ที่กำลังหางานทำ และน้อง ๆ ที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงจากพันธมิตรที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม และสตาร์ทอัพ โดยงาน ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ไฮไลท์ภายในงาน นอกจากจะมีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาร่วมแล้ว ยังเปิดเวทีสัมมนา และหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อมาให้ความรู้ ติดอาวุธ และเสริมทักษะให้แก่เด็กจบใหม่แบบจัดเต็ม
© 2022 Marketthink. All rights reserved.