“เซ็นทรัลพัฒนา” เดินหน้าช่วยเหลือเอสเอ็มอีและคู่ค้าผู้เช่า ไม่หยุดนิ่งด้วยแนวคิดพลังแห่งนวัตกรรม แสวงหาพันธมิตรจับมือสตาร์ทอัพใหม่ๆ ล่าสุดด้วยความร่วมมือกับอินเวสทรี (ไทยแลนด์) ช่วยคู่ค้าเข้าถึง Crowdfunding Platform

“เซ็นทรัลพัฒนา” เดินหน้าช่วยเหลือเอสเอ็มอีและคู่ค้าผู้เช่า ไม่หยุดนิ่งด้วยแนวคิดพลังแห่งนวัตกรรม แสวงหาพันธมิตรจับมือสตาร์ทอัพใหม่ๆ ล่าสุดด้วยความร่วมมือกับอินเวสทรี (ไทยแลนด์) ช่วยคู่ค้าเข้าถึง Crowdfunding Platform

19 ส.ค. 2021
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรีเอาต์เลตแห่งแรกของไทย เชื่อในพลังแห่งนวัตกรรมที่มาพร้อมการดูแลคู่ค้าอย่างยั่งยืน เปิดตัว CentralPattana ‘Serve’ Application แอพพลิเคชั่นดูแลอำนวยความสะดวกให้คู่ค้าแบบครบวงจรเจ้าแรก ในวงการศูนย์การค้าไทย เดินหน้าผนึกกำลังและจับคู่ธุรกิจแบบ Business Matching พันธมิตรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ สร้างและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ สร้างความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมเพิ่มโอกาสให้ SMEs ไทยเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น โดยจับมือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (“อินเวสทรี“) ผู้ให้บริการ Crowdfunding Platform ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องให้กลุ่มเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าหรือสัญญากับเซ็นทรัลพัฒนา
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ตลอดมาเซ็นทรัลพัฒนา ดูแลคู่ค้าผู้ประกอบการกว่า 15,000 ราย เป็นอย่างดี เราพยายามนำเอา pain-point ต่างๆ ของผู้เช่า มาปรับให้เป็น ข่าวประช าสัมพันธ์ 2 gain-point ด้วยการใช้นวัตกรรม หรือ innovation ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตไปได้ด้วยกันอย่างอย่างยั่งยืน ล่าสุดเราได้เปิดตัว Central Pattana ‘Serve’ Application แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือคู่ค้าแบบครบวงจรเจ้าแรกของวงการศู นย์การค้าไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า สะดวก รวดเร็ว โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวในไทย ที่มี Application & Solution รูปแบบดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการร้านค้าในพื้นที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายได้ ด้วยตัวเอง ทั้งติดต่อศูนย์การค้า ทำธุรกรรม รับข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ รวมถึงเตรียมเปิดตัวโปรแกรม The 1 Biz : Effective CRM เพิ่มยอดขายให้คู่ค้าและแผนสนับสนุนต่อเนื่องทั้งปี และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้เพื่อดูแลผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,500 ราย เช่น ร้านค้าในโซน Food Park, Fashion Plus และ E-Center เราได้ให้การช่วยเหลือแบบ 360 องศา ทั้งการปรับลดค่าเช่าตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้จับมือกับพันธมิตรด้านการเงินรายใหม่ๆ ที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระย ะสั้นอีกด้วย
โดยก่อนหน้านี้เราได้จัดให้มี Multi-Bank Loans มอบความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้เช่าหลัก ผนึกกำลังกับ 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และธนาคารออมสิน ช่วยเหลือคู่ค้าเพื่อเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูสะดวกได้รวดเร็ว’ หรือเงินกู้ Soft Loan และวงเงิน O/D เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนามีจุดแข็งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คู่ค้าได้ด้ วยระบบ Grading ฐานข้อมูล Credit Score หรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเซ็นทรัลพัฒนา ที่จะช่วย Tailor-Made แผนสินเชื่อให้คู่ค้าแต่ละรายได้
ขณะเดียวกัน เซ็นทรัลพัฒนายังได้รุก Omnichannel แพลตฟอร์มและบริการใหม่ที่จะช่วยสร้างยอดขายและตอบรับพฤติ กรรมผู้บริโภคให้กับร้านค้าต่างๆ อาทิ Chat & Shop: ชอปออนไลน์สะดวก บริการ Food Take-away และ Delivery อย่าง GrabFood, บริการ Drive-Thru Pick-UP และ Live 3 Streaming ทุกศูนย์การค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายร้านค้า มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดสะท้อนความเชื่อในเรื่องของ Dynamism หรือ ความพร้อมที่จะปรับตัวรวดเร็วและสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่ ๆของบริษัทอยู่เสมอ รวมถึงความเชื่อในการดูแลพันธมิตรคู่ค้าของเราให้เติบโตไปด้วยกั นอย่างยั่งยืน (Community at heart) ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่เซ็นทรัลพัฒนายึดถือมาตลอด 40 ปี
นางสาวณัทสุดา พุกกะณะสุต ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินเวสทรี เผยว่า “อินเวสทรีก่อตั้งมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนในรูปแบบ ใหม่ที่สะดวกและเร็ว ผ่านการระดมทุนจากนักลงทุนโดยตรง ด้วยอัตราที่สมเหตุสมผลและกระบวนการระดมทุนที่โปร่งใส และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าหรือสัญญาที่มีกับ เซ็นทรัลพัฒนามาประกอบคำขอ ขณะเดียวกันฝั่งนักลงทุนเองก็ได้โอกาสลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่หลากหลายมากกว่าเดิม ที่ผ่านมาปัญหาสำคัญที่ SMEs ไทยพบคือ เมื่อคู่ค้าหรือลูกค้ายืดเวลาการชำระเงินค่าสินค้าออกไป SMEs จะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น หาก SMEs ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หลายรายไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องหันหน้าหาเงินกู้นอกระบบ เราหวังว่า บริการ Investment-based Crowdfunding ในรูปแบบของการออกหุ้นกู้ จะเป็นอีกทางเลือกให้ SMEs เพราะ SMEs เป็นเส้นเลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจไทย แต่โอกาสเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs กลับมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ GDP ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจมีถึง 85% ของ GDP จะเห็นว่ามี Credit Gap ที่ใหญ่มากในระบบการเงินไทย ซึ่งเป็นแบบนี้ในหลายประเทศเช่นกัน ทั้งนี้นักลงทุนและ SMEs ไทยที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://investr.ee/CPN
เซ็นทรัลพัฒนา ขอยืนหยัดจับมือเคียงข้างพันธมิตรฝ่าวิกฤตด้วยแผนช่วยเหลือคู่ค้า และผู้ประกอบการกว่า 15,000 รายทั่วประเทศเพื่อให้ทุกธุรกิจก้าวผ่านสู่อนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.