สหรัฐฯ จะปลดหนี้เพื่อการศึกษา สำหรับคนที่ทุพพลภาพ 3 แสนคน รวมมูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาท

สหรัฐฯ จะปลดหนี้เพื่อการศึกษา สำหรับคนที่ทุพพลภาพ 3 แสนคน รวมมูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาท

20 ส.ค. 2021
ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า จะทำการล้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan) สำหรับคนที่มีความทุพพลภาพถาวร หรือ Total and Permanent Disability (TPD)
จำนวนทั้งหมด 323,000 คน รวมเป็นมูลค่าหนี้กว่า 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 193,300 ล้านบาท)
โดยตั้งแต่เดือนกันยายน กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ จะทำการล้างหนี้โดยอัตโนมัติ ให้กับลูกหนี้ที่เป็น TPD ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในระบบประกันสังคม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ยังมีแผนที่จะให้ผู้กู้ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินกู้แล้ว ไม่ต้องรายงานข้อมูลรายได้ เป็นเวลา 3 ปี
ปัจจุบัน ชาวอเมริกัน มีหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมกันกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 56.7 ล้านล้านบาท)
ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ที่เริ่มเกิดวิกฤติโควิด 19 รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก็ได้เข้าบรรเทาลูกหนี้ ด้วยการออกนโยบายหยุดการชำระหนี้ชั่วคราว โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งมาตรการช่วยเหลือนี้ จะหมดอายุลงในเดือนกันยายน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ของโจ ไบเดิน ก็ได้ประกาศขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว ออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2022
อ้างอิง :
-https://www.cnbc.com/2021/08/19/the-department-of-education-will-cancel-5point8-billion-in-student-debt.html
-https://www.cnbc.com/2021/08/19/education-department-cancels-student-debt-for-over-320000-borrowers-.html
© 2021 Marketthink. All rights reserved.