ไปรษณีย์ไทย - JWD – Flash Express จับมือกันปั้น “FUZE POST” บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน

ไปรษณีย์ไทย - JWD – Flash Express จับมือกันปั้น “FUZE POST” บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน

24 ส.ค. 2021
ปัจจุบันตลาด Cold Chain Logistics (ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ) มีมูลค่าตลาด 34,000 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของตลาดโลจิสติกส์ทั้งหมด
และตลาดนี้ มีแนวโน้มเติบโตราว 8-10% ต่อปี
โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลัก มาจากการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร หันมาทำตลาดออนไลน์ และมีความต้องการใช้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่จนถึงปลายทาง รวมทั้งการขนส่งยาและเวชภัณฑ์
ไปรษณีย์ไทย, JWD และ Flash Express ได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการเติบโตของตลาดนี้
ประกอบกับแต่ละบริษัทมีจุดแข็งต่าง ๆ ที่เมื่อผนวกรวมกันแล้ว จะทำให้ธุรกิจ Cold Chain Logistics ไทยเติบโตยิ่งขึ้น
จึงได้ผนึกกำลังและร่วมทุนกันในโปรเจ็กต์ใหญ่อย่าง FUZE POST (ฟิ้วซ์ โพสต์)
ธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน (Cold Chain Express) น้องใหม่
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Cold Chain Logistics ประเทศไทย
ดั้งนั้น FUZE POST จึงเกิดขึ้นจากการดึงจุดแข็งและทรัพยากร ของทั้งไปรษณีย์ไทย, JWD และ Flash Express มาขับเคลื่อนการให้บริการ และมีจุดเด่นในเรื่อง
-สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ทั่วไทย จากศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบ Door to Door และมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 10,000 สาขา
มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมายาวนาน โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่รู้จักทุกพื้นที่ทั่วไทย
-มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งระบบควบคุณอุณหภูมิ จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของ JWD ที่มีองค์ความรู้และความชำนาญครบทุกด้าน
ทั้งระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า, การบริหารคลังสินค้า, เทคโนโลยีกล่องควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
-ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้รับ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี, ลดความผิดพลาด และแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทันท่วงที จากศักยภาพของทีมงาน IT จาก Flash Express กว่า 100 คน
ด้วยการวางระบบขนส่ง Cold Chain Management System ทั้งในส่วนของ Fast optimization and tech adaption, ระบบ Cloud computing, การวางระบบเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการคำสั่งซื้อ
สำหรับโลโกของ “FUZE POST“ ที่ผสานจุดเด่นของทั้ง 3 องค์กร
จะมีตัว Z ที่ผสมสี 3 สีเข้าด้วยกัน
-สีฟ้า มาจากสีของ JWD
-สีเหลือง มาจากสีของ Flash Express
-สีแดง มาจากสีของ ไปรษณีย์ไทย
-สีน้ำเงิน สื่อถึงความเย็น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ FUZE POST
ทั้งนี้ FUZE POST จะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564
โดยในระยะแรก จะเน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล
และ 6 เส้นทางภูมิภาค คือ หนองคาย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตราด และบางละมุงเป็นหลักก่อน
สำหรับลูกค้ารูปแบบ B2B, B2C และ C2C ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ JWD และไปรษณีย์ไทย
สำหรับลูกค้าใหม่ จะเน้นการให้บริการแบบ Direct Pick-up เป็นหลัก โดยเรียกใช้บริการผ่าน www.fuzepost.co.th และมีแผนจะเปิดให้บริการจุดรับฝาก (Drop off) ขยายเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาค ในเดือนมกราคม 2565
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.