รฟฟท. เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปี 2564 พบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

รฟฟท. เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปี 2564 พบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

27 ส.ค. 2021
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า
บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
โดยจากค่าเฉลี่ยเต็ม 5.00 ผู้โดยสารมีความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้
-ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.26
-ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.49
-ความพึงพอใจด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.35
-ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.31
-ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.38
-ความพึงพอใจด้านบัตรโดยสารและการตลาด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.24
การที่ผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู้โดยสารที่มีต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ในด้านต่าง ๆ นั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการยกระดับการให้บริการ และการรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอด อาทิ
การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินงานทั้งการซ่อมบำรุง และการปฏิบัติการเดินรถ
และให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า จาก BV (Bureau Veritas)
การดำเนินโครงการ Smile Station เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การสร้างราวกั้นชานชาลา และแผ่นยางปิดช่องว่างระหว่างชานชาลากับประตูรถไฟฟ้า
รวมถึงความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่บริษัทเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีทั้งลิฟท์ และบันไดเลื่อนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การเพิ่มช่องทางของสื่อประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงผู้โดยสารมากขึ้น
การมอบสิทธิพิเศษของบัตรโดยสารสมาร์ตพาส และกิจกรรมการตลาด โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ที่ได้ปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่งผู้โดยสารให้ความสนใจเป็นจำนวนมากไม่ว่ากิจกรรมวันเด็กออนไลน์ วันตรุษจีนออนไลน์ วันแห่งความรักออนไลน์ และวันสงกรานต์ออนไลน์ เป็นต้น
อีกทั้งการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่พร้อมรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเรื่องชมเชย ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด
---------------------------------
ที่มา - รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
© 2021 Marketthink. All rights reserved.