คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินรอบ 2 เพิ่ม 1,500 บาท เข้า “เป๋าตัง”

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินรอบ 2 เพิ่ม 1,500 บาท เข้า “เป๋าตัง”

1 ต.ค. 2021
ในช่วงวิกฤติโควิด หลายคนอาจจะตกงานและมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้เงินสนับสนุนเพื่อลดภาระดังกล่าว และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จัก “คนละครึ่ง" ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดี เพราะประชาชนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่า ราคาสินค้าถูกลงไปครึ่งหนึ่ง และร้านค้าเองก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย
ล่าสุด กระทรวงการคลัง เพิ่มเงินอีกจำนวน 1,500 บาท เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
นอกจากโครงการคนละครึ่งแล้ว รัฐบาลได้สนับสนุนเงินสำหรับโครงการต่าง ๆ ตามมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายสะสมของแต่ละโครงการในตอนนี้ พุ่งสูงถึง 78,611 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 39 ล้านคน
แล้วค่าใช้จ่ายของมาตรการลดค่าครองชีพดังกล่าว มีโครงการอะไรบ้าง ?
1) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.3 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมถึง 67,604.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
สำหรับประชาชน มียอดจ่ายสะสม 34,403.7 ล้านบาท
สำหรับรัฐบาล มียอดจ่ายสะสม 33,200.7 ล้านบาท
2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 77,241 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 2,360 ล้านบาท รวมถึงมียอดใช้จ่ายด้วย E-Voucher สะสม 98.9 ล้านบาท
3) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.5 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 7,983 ล้านบาท
4) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.1 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 564.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงการคนละครึ่งเฟส 3 กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามนี้
1) โครงการคนละครึ่ง ลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ มาเป็น 28 ล้านสิทธิ
2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิ มาเป็น 1 ล้านสิทธิ
นอกจากนี้ ทางกระทรวงการคลัง ได้เชื่อมสองโครงการดังกล่าวเข้ากับระบบ Food Delivery Platform เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการมากขึ้น และยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ที่เรียกว่า “New Normal” ในยุคโควิด
ดังนั้น ทุกคนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Grab และ LINE MAN ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม เป็นต้นไป
สำหรับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงได้หลังวันที่ 1 ตุลาคมหรือวันนี้เป็นต้นไป และจะได้รับวงเงินรวมทั้งหมด 3,000 บาท
ส่วนเรื่องโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดล็อกดาวน์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ?
ทางกระทรวงแรงงาน ได้โอนเงินเยียวยา จำนวน 91,739.1 ล้านบาท โดยแบ่งตามสัดส่วนดังนี้
1) นายจ้าง จำนวน 150,472 แห่ง ได้รับเงินเยียวยารวมกันทั้งหมด 6,270.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 83.2% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงิน
2) ผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,342,306 ราย ได้รับเงินเยียวยารวม 12,302.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 96.0% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด
3) ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 6,974,857 ราย ได้รับเงินเยียวยารวม 57,016.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 95.9% ของผู้ยื่นความประสงค์รับเงินทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงสิ้นเดือนนี้
© 2022 Marketthink. All rights reserved.