เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จัดต้ังศูนย์พกัคอยแห่งที่2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ร่วมกับ อมตะ คอร์ปอเรชัน จัดต้ังศูนย์พกัคอยแห่งที่2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี

1 ต.ค. 2021
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ได้ร่วมมือกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบพื้นที่อาคารโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี ให้แก่ตัวแทนจากภาครัฐ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์พักคอยแห่งใหม่นี้นับเป็นความร่วมมือต่อเนื่องครั้งที่สองระหว่าง FPIT และ อมตะคอร์ปอเรชัน ปัจจุบัน FPIT ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนามแล้วทั้งสิ้น 3 แห่งเพื่อร่วมดูแลชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรม
นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “แม้ว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดข องโควิด-19 จึงได้สนับสนุนอาคารโรงงานสำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อช่วยภาคการผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเร่งการผลิต โดยศูนย์พักคอยที่ชลบุรีนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมล่าสุดของ FPIT เพิ่มเติมจากศูนย์พักคอยในจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลสนามในจังหวัดอยุธยาที่ได้จัดตั้งไปก่อนหน้า ทำให้ปัจจุบัน FPIT พร้อมพันธมิตรจากกลุ่มภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19ได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,000 เตียง”
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความตั้งใจของอมตะที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง อมตะได้ให้ความร่วมมือกับ FPIT ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ที่ชลบุรี ซึ่งสามารถจัดตั้งได้อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อมตะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนรอบนิคมฯที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สังคม”
นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่าง FPIT และ อมตะ คอร์ปอเรชัน ศูนย์พักคอยแห่งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ AIS 5G, โซเด็กซ์โซ์ ประเทศไทย, บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT), บริษัท ไทยนากาโน จำกัด, Worldex, โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสนับสนุนให้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องตามมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์พักคอยอมตะซิตี้ ชลบุรีพร้อมเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการศูนย์พักคอยแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ คุณทศพล มีใจบุญ โทร 089 021 0007 หรืออีเมล afsmarketing@amata.com
© 2021 Marketthink. All rights reserved.