กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ขอศึกษาความเป็นไปได้ ให้บุหรี่ไฟฟ้า ถูกกฎหมาย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ขอศึกษาความเป็นไปได้ ให้บุหรี่ไฟฟ้า ถูกกฎหมาย

5 ต.ค. 2021
ปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้า ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทย และถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมสุขอนามันที่ดีแก่คนไทย
และประเทศไทยยังมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ห้ามสื่อเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้คนสูบบุหรี่
เลยมีข้อถกเถียวกันว่า กฎหมายควบคุมเหล่านี้จะสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้
รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจยาสูบมากน้อยขนาดไหน ?
ล่าสุด คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ประเทศไทยเองกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อกฎหมาย ว่าติดขัดเรื่องอะไร ที่สนับสนุนความเป็นไปได้ให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย
หลังจาก 67 ประเทศทั่วโลกอย่าง สหรัฐฯ, จีน และมาเลเซีย ได้มีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว โดยมีผลการศึกษารองรับว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสร้างความอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าบุหรี่จริง
คุณชัยวุฒิ กล่าวว่า หากทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้ จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบ เพราะมีคนสูบบุหรี่เกือบ 10 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีการพบว่า รายได้ของโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบเองนั้นลดลง เพราะคนไทยนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้าและบุหรี่ไฟฟ้าที่ลักลอบนำเข้ามา
ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมองว่า การเอายาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นบุหรี่ไฟฟ้าได้ จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานยาสูบและเกษตรกรได้ อีกทั้งส่งผลดีต่อการส่งออก ซึ่งหากประเทศไทยสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ได้ จะเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
อ้างอิง :
-https://ilaw.or.th/node/4374
-https://www.thaithrnetwork.com/th/current-situation/e-cigarette-law-thailand/
© 2021 Marketthink. All rights reserved.