วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรก 560,000 โดส จะถึงไทย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้

วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรก 560,000 โดส จะถึงไทย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้

23 ต.ค. 2021
ล่าสุด ซิลลิค ฟาร์มา ได้ออกมาแถลงความคืบหน้า ของการส่งมอบวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทย
แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์นาในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา
วัคซีนฯ โมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทย ภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย
บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา ว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนฯ โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาส 4 ปี 2564
สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนฯ โมเดอร์นา ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม
ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว
© 2021 Marketthink. All rights reserved.