“แรบบิท แคช” เตรียมปล่อยสินเชื่อให้บุคคลทั่วไปในปีหน้า โดยใช้ข้อมูลทางเลือก ปล่อยสินเชื่อผ่านดิจิทัล 100%

“แรบบิท แคช” เตรียมปล่อยสินเชื่อให้บุคคลทั่วไปในปีหน้า โดยใช้ข้อมูลทางเลือก ปล่อยสินเชื่อผ่านดิจิทัล 100%

27 ต.ค. 2021
นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่า
แรบบิท แคช (Rabbit Cash) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS
กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทย
ด้วยการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแนวคิดใหม่ ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์”
ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม สร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูง
บริการสินเชื่อของ “แรบบิท แคช” นั้นได้ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว
โดยแรบบิท แคช วางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่าง ๆ ของผู้บริโภค มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน
เนื่องจากแรบบิท แคช เป็นบริษัทในเครือ BTS ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง, การขนส่ง, การประกัน, การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ
เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกัน จะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป สามารถได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคช ได้ง่ายขึ้น
แรบบิท แคช ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการออกแบบระบบการให้สินเชื่อดิจิทัลให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภค มีระบบการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านดิจิทัล สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ได้ทุกธนาคารแบบเรียลไทม์
และวางแผนที่จะเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไป สามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของแรบบิท แคช ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเบื้องต้นจะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโน
ควบคู่ไปกับสินเชื่อสวัสดิการ, สินเชื่อ Pay Day Loan, สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later
โดยสินเชื่อประเภทอื่น ๆ จะออกมาให้บริการในไตรมาสถัดไป
โดยในระยะแรก แรบบิท แคช ได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ในการทดลองนำเสนอสินเชื่อเพื่อลูกค้าคนพิเศษ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าของเคอรี่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ที่มีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ ซึ่งทางบริษัทจะทำการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรกนี้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ในอนาคต
นอกจากนี้ แรบบิท แคชและเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังมีการวางกลยุทธ์ร่วมกันในการนำเสนอสินเชื่อและบริการอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ของแรบบิท แคช ให้กับลูกค้าของเคอรี่ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ลูกค้าของเคอรี่อนุญาตให้นำข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อทำให้ลูกค้าของเคอรี่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านทางโมบายล์ แอปพลิเคชัน ทั้งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และแรบบิท แคช ด้วย
ทางด้านความร่วมมือกับฮิวแมนิก้า นั้น แรบบิท แคช วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่ว ๆ ไป ให้กับพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้กับพนักงานของตนนอกเหนือจากสวัสดิการอื่น ๆ ของนายจ้างเท่านั้น
โดยข้อมูลของพนักงานแต่ละคนที่จะนำมาใช้ได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการยินยอมจากพนักงานคนนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตอนนี้ได้เริ่มทดลองการให้สินเชื่อกับพนักงานของฮิวแมนิก้าและพนักงานในเครือของ BTS ก่อน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ แรบบิท แคช ได้ตั้งเป้าในการให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไป ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ล้านบาทในปีแรก
ซึ่งช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจรายย่อย, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, พ่อค้าแม่ค้า ที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ในการสมัครขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.