ไทยพาณิชย์ ขันอาสาพาเอสเอ็มอีสู้ศึกดิจิทัล พัฒนาหลักสูตร The Dots Digital CommerceX เปิดห้องเรียนออนไลน์ติวเข้มทักษะอีคอมเมิร์ซพลิกเกมส์ธุรกิจสู่โอกาสใหม่ที่ดีกว่า

ไทยพาณิชย์ ขันอาสาพาเอสเอ็มอีสู้ศึกดิจิทัล พัฒนาหลักสูตร The Dots Digital CommerceX เปิดห้องเรียนออนไลน์ติวเข้มทักษะอีคอมเมิร์ซพลิกเกมส์ธุรกิจสู่โอกาสใหม่ที่ดีกว่า

5 พ.ย. 2021
ธนาคารไทยพาณิชย์ ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนา SME Tech Academy เพื่อจุดประกายความรู้ทางด้านดิจิทัลแบบ 360 องศาให้กับผู้ประกอบการไทย ครั้งนี้พัฒนาหลักสูตร The Dots Digital CommerceX บ่มเพาะเอสเอ็มอีให้มีความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความท้าทาย โดยผสานพลัง ช้อปปี้ (ประเทศไทย) พร้อมพันธมิตร Social Commerce และ E-Commerce ระดม กูรูตัวจริงในเรื่องดิจิทัลและการค้าออนไลน์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง เทคนิค กลยุทธ์ และความรู้ในทุกแง่มุมให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายขีดค วามสามารถในการแข่งขันและคว้าโอกาสใหม่ๆ จากเทรนด์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด หลักสูตรนี้อัดแน่นเนื้อหาอย่างเข้มข้นและเจาะลึกตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ ด้วยการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยเปิดกว้างให้เอสเอ็มอีจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวนกว่า 200 บริษัท โดยไม่ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกคนเข้าถึงความรู้และนำไปสร้างประโ ยชน์ให้กับธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ นายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) และนายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล SCB SME Mentor และผู้อำนวยการหลักสูตร The Dots CommerceX ร่วมเปิดหลักสูตร
นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เติบโตอย่างมากในระยะ 2- 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 การค้าขายมีมูลค่าสูงกว่า 3 ล้านล้านบาท มีผู้ประกอบการในธุรกิจ E- Commerce นับล้านราย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่ยังปรับตัวได้ช้า และต้องการเสริมความรู้ทางด้านนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนให้เท่ าทันกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากขณะนี้สังคมโลกรวมถึงประเทศไทยได้ก้าวสู่เทรนด์ธุรกิจดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ ทุกธุรกิจจึงควรต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและค ว้าโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในวันข้างหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งความรู้ของผู้ประกอบการผ่านการพัฒนา SME Tech Academy จึงได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำหลักสูตร The Dots Digital CommerceX สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาช่องทางการขายใหม่ในรูปแบ บออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรู้ที่เข้มข้นและมุมมองที่ลึกซึ้งในชั้นเรียนจากกูรูทางด้านดิจิทัล ด้าน E-Commerce และ Social Commerce พร้อมกิจกรรม Workshop รวมกว่า 10 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าธนาคารไทย พาณิชย์กว่า 200 ราย จะสามารถตักตวงความรู้และต่อยอดสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในช่องท างออนไลน์ได้ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ หลักสูตร The Dots Digital CommerceX มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนา แบรนด์ในรูปแบบใหม่ๆ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูล การพัฒนาการตลาดดิจิทัล การสร้างยอดขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อจัดการระบบหลังบ้านตั้งแต่ต้นจนสินค้าส่งถึงมื อลูกค้า เป็นต้น อีกทั้งหลักสูตรยังให้มากกว่าความรู้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวจากผู้อำนวยการหลักสูตร และทีมที่ปรึกษา SCB Mentor ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายวงการ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับเครือข่ายเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทุกกิจกรรมไม่มีการค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศให้สามารถฟื้น ฟูและต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศนั้น ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของช้อปปี้ ตามเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยเทค โนโลยี ซึ่งช้อปปี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในโครงการ The Dots Digital CommerceX โดย โดยช้อปปี้ ในฐานะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศ จะใช้ประโยชน์จากความชำนาญด้านทักษะอีคอมเมิร์ซที่มีอย่างรอบด้าน เข้ามาช่วยติดอาวุธความรู้ ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางธุรกิจที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาลบนโลกอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีกับมหกรรม Shopee 11.11 Big Sale ซึ่งถือว่าเป็นมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ที่คึกคักที่สุดของปีที่กำลังจะเริ่มต้น ขึ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร The Dots Digital CommerceX ยังจะได้รับสิทธิพิเศษจาก บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรสำคัญในครั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ Go Online คลาสเรียนสอนเทคนิคในการทำธุรกิจ E-Commerce แบบฉบับ Shopee เป็นระยะเวลา 3 เดือน และมอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าส่งในการสมัครเข้าร่วมโปร แกรมเพื่อรับการสนับสนุนจาก Shopee รวมมูลค่าสูงถึง 200,000 บาทต่อร้าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Shopee กำหนด) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถติดตามกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์จากธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.scbsme.scb.co.th Facebook: www.facebook.com/groups/scbsme/ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ทาง SCB SME Business Call Center โทร.027222222
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.