บุญรอดฯ ตอกย้ำ “วิถีของสิงห์” คว้า 2 รางวัล HR ASIA ขึ้นแท่นองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด

บุญรอดฯ ตอกย้ำ “วิถีของสิงห์” คว้า 2 รางวัล HR ASIA ขึ้นแท่นองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด

25 พ.ย. 2021
เพราะการขับเคลื่อนองค์กรที่ดี ไม่ได้มีเครื่องชี้วัดเป็นตัวเลข เหมือนผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัท
แต่สามารถสะท้อนจากวิธีที่องค์กรใช้ดูแลทรัพยากรที่สำคัญ อย่าง พนักงาน
ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ อย่างการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การสร้างทีม การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ไปจนถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชน
เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
หนึ่งในองค์กรไทยที่เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดี จนขึ้นแท่นเป็นองค์กรที่ใครก็อยากมาร่วมงานด้วยมากที่สุด คือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
การันตีด้วยการคว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย ได้แก่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 และ We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021
จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย
หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้ว 2 รางวัลดังกล่าวน่าสนใจอย่างไร ?
สำหรับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดยจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
- การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน
- การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
ซึ่งในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 269 แห่ง และ บุญรอดฯ เป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่คว้ารางวัลมาครอง
ส่วนอีกรางวัล คือ We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021
เป็นรางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด 19
แน่นอนว่า เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว มาจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกระดับ
คุณสุนิษฐ์ สก๊อต Head of Organization Capability ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บอกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 88 ปีที่ผ่านมา บุญรอดฯ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลบุคลากร เรียกว่า "วิถีของสิงห์" (SINGHA WAY)
ซึ่งเปรียบเสมือน DNA ขององค์กรที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขจากภายใน
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่
- Family มองว่าพนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้บริโภคเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
- Courage เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด
- Premium Quality สร้างมาตรฐานการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค
- Happiness ส่งต่อความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า
ด้วยวัฒนธรรมในการดูแลคนขององค์กรแบบ “วิถีแห่งสิงห์” นี้เอง ทำให้วันนี้ บุญรอดฯ สามารถคว้า 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาครอง
ซึ่งเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญรอดฯ เชื่อว่า รากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับผู้บริโภคได้
ต้องเริ่มจากการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ภายในองค์กร
และพลังจากความแข็งแกร่งจากภายใน จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนและสังคมไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจ
เพราะอย่าลืมว่า ความแข็งแกร่งของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ด้วย “สังคมที่เข้มแข็ง”
ดังนั้น หากสังคมแข็งแกร่งมากขึ้นเพียงใด บริษัทฯ ก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกัน..
© 2022 Marketthink. All rights reserved.