บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS IWP ครั้งที่ 7” หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS IWP ครั้งที่ 7” หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต

7 ธ.ค. 2021
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมรองรับการลงทุนแห่งอนาคต ล่าสุด เตรียมเปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program (SCBS IWP) ครั้งที่ 7” ภายใต้แนวคิด “สู่ความมั่งคั่งและโอกาสที่ยั่งยืนแห่งโลกอนาคต” หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ ให้พร้อมบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนแห่งโลกอนาคต อัดแน่นเนื้อหาอย่างเข้มข้นทั้งด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลแห่งโลกอนาคต (Digital Assets) จากผู้บุกเบิกด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และความรู้ด้าน Soft Skills จากนักพัฒนาศักยภาพชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง กลยุทธ์ และความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนแห่งโลกอนาคตเต็มรูปแบบ รับสมัครนักลงทุนยุคใหม่ที่สนใจเข้าร่วมที่ www.SCBS.com/IWP  ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565 
นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ Chief Digital Business Group Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และผู้อำนวยการหลักสูตร IWP กล่าวว่า “บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อเร่งการเติบโตด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจการเงินและธนาคารในอนาคต ท่ามกลางกระแสความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่กำลังได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก บล.ไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นผลักดัน รวมถึงสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) ในระดับประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต ล่าสุด ได้พัฒนาต่อยอดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program (SCBS IWP) ครั้งที่ 7” ภายใต้แนวคิด “สู่ความมั่งคั่งและโอกาสที่ยั่งยืนแห่งโลกอนาคต” เตรียมความพร้อมให้นักลงทุนยุคใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนแห่งอนาคต ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และนักลงทุนระดับเซียน สินทรัพย์ดิจิทัลแห่งโลกอนาคต (Digital Asset) จากผู้ที่บุกเบิกด้านสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้าน Soft Skills จากนักพัฒนาศักยภาพระดับประเทศ ร่วมแชร์ประสบการณ์ มุมมอง กลยุทธ์ด้านลงทุนยุค New Normal เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน และสร้างชุมชนนักลงทุนยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร SCBS IWP ครั้งที่ 7 นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความพร้อมให้กับนักลงทุนสู่โอกาสและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแห่งโลกอนาคต"
วิทยากรที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ และความรู้ในหลักสูตร “SCBS IWP ครั้งที่ 7” อาทิ:
สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
เอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) SCBAM
Andrew Stotz, CEO of A.Stotz Investment Research
คมสันต์ แซ่ลี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) Flash Express ยูนิคอร์นสัญชาติไทยรายแรก ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งหลังยุคโควิด19
ทชา ปัญญาเนรมิตดี Co-Founder Alpha Finance Lab  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Decentralized Finance (DeFi)
ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์ Blockchain Technical Advisor บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X)
กษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ CEO และ Co-Founder แห่ง APE BOARD แพลตฟอร์มรวบรวม และแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi ส่วนบุคคล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
อ. ตั๊ม พิริยะ สัมพันธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin, Managing Director แห่ง CholokeDotCom และกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ท็อป - จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ต้อง - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของเพจ "แปดบรรทัดครึ่ง" ผู้ริเริ่มนำ “DESIGN THINKING” วิธีการสร้างนวัตกรรมจาก ซิลิคอน วัลเลย์ มาใช้ในองค์กรชั้นนำของไทย
เคน - นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร SCBS IWP#7
สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร SCBS IWP ครั้งที่ 7 ได้ที่ www.SCBS.com/IWP  ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCBS Call Center 02-949-1999 (ในเวลาทำการ) รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านสุดท้ายเท่านั้น
© 2022 Marketthink. All rights reserved.