SCBX ผนึก Publicis Sapient ร่วมทุน เพื่อยกระดับ “SCB Tech X” สู่หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดในอาเซียน

SCBX ผนึก Publicis Sapient ร่วมทุน เพื่อยกระดับ “SCB Tech X” สู่หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดในอาเซียน

15 ธ.ค. 2021
กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยานแม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตระยะยาว และวางรากฐานธุรกิจแห่งโลกอนาคต
ล่าสุดผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ “ปับลิซีส เซเปียนท์” (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป (Publicis Groupe) ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน
ประกาศบรรลุข้อตกลง และลงนามในสัญญาร่วมทุนใน “บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด” (SCB Tech X)
โดยการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ เป็นการผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของสององค์กรมารวมกัน
โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ SCB Tech X เสร็จสิ้น
SCBX จะถือหุ้นในสัดส่วน 60% และ Publicis Groupe Holdings B.V. จะถือหุ้นในสัดส่วน 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SCB Tech X
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
จากยุทธศาสตร์ยานแม่ของ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค ที่มีขีดความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก
รวมถึงการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในที่จะสามารถสร้าง และ Scale Platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
โดยการร่วมทุนกับพันธมิตรอย่าง Publicis Sapient ใน SCB Tech X ครั้งนี้ จะเป็นการผสานความรู้ ความสามารถของสององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค ในการร่วมกันพัฒนา และสร้าง SCB Tech X ให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย SCB Tech X จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ SCBX สามารถบรรลุพันธกิจได้ตามเป้าหมาย ผ่านการสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม ทั้งกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน และนอกเหนือจากบริการทางการเงิน
นายไนเจล วาซ ประธานกรรมการบริหารของปับลิซีส เซเปียนท์ กล่าวว่า
SCB Tech X คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร, องค์กร และบริษัทต่าง ๆ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของตนเอง
ทั้งนี้ SCB Tech X จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและตลาดอีคอมเมิร์ชทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ความร่วมมือของเรากับ SCBX ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมตัวของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้งสององค์กร โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต
นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) กล่าวว่า
บทบาทหน้าที่ของ SCB Tech X คือ การสร้างขีดความสามารถใหม่ทางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับ SCBX ให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (Technology Platform) ที่หลากหลาย
SCB Tech X ได้รวมประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการทำงานประสานกับภาคธุรกิจต่าง ๆ (Cross-sector) เพื่อทำให้กลุ่มไทยพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับโลกได้อย่างทัดเทียม พร้อมสู่โลกแห่งอนาคตที่มีดิจิทัลเป็นตัวนำ
SCB Tech X คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก
รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดดิลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์
โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
© 2022 Marketthink. All rights reserved.