GVREIT ร่วมกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จับมือมูลนิธิโลกสีเขียว เดินหน้าจุดประกายแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Trash to Give ทิ้งเพื่อให้”

GVREIT ร่วมกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จับมือมูลนิธิโลกสีเขียว เดินหน้าจุดประกายแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Trash to Give ทิ้งเพื่อให้”

20 ธ.ค. 2021
เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPCAMT”) ผู้บริหารทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) พร้อมด้วย นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากการนำขยะที่ผ่านการคัดแยกของโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” ซึ่งจัดขึ้น ณ 2 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ อาคารสาทรสแควร์ ให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียว โดยมีนายสมนึก ซันประสิทธิ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่อไป
โครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” เป็นโครงการรณรงค์ให้ผู้เช่า พนักงาน และผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง รองรับการทิ้งขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ พร้อมทั้งเป็นการสานต่อเจตนารมย์ความตั้งใจในการดูแลโลกอย่างยั่งยืน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.