Ford เปิดตัวระบบที่ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟฟ้าให้รถอีกคันได้

Ford เปิดตัวระบบที่ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้า สามารถจ่ายไฟฟ้าให้รถอีกคันได้

22 ธ.ค. 2021
ล่าสุด Ford Motor ได้เปิดตัวฟีเชอร์ใหม่ ที่ทำให้รถยนต์กระบะไฟฟ้าของ Ford รุ่น F-150 Lightning และ F-150 PowerBoost Hybrid สามารถแบ่งพลังงานแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) คันอื่น ๆ ได้
ซึ่งไม่ได้จำกัดว่า จะสามารถแบ่งพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของ Ford เท่านั้น
แต่รวมไปถึงรถยนต์ EV ค่ายอื่น ๆ ที่ใช้พอร์ตชาร์จแบบ SAE J1772 ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ การชาร์จและจ่ายไฟนี้ จะทำงานผ่านระบบ Pro Power Onboard ของ Ford
ซึ่งจะทำให้เจ้าของรถยนต์ทั้ง 2 รุ่น สามารถจ่ายไฟให้กับรถยนต์คันอื่น เพื่อชาร์จแบตฯ ได้
โดยทางบริษัทได้ทำการทดสอบด้วยการจ่ายไฟให้กับรถยนต์ Mustang Mach-E SUV
ทำให้รถสามารถมีแบตฯ ที่พอจะวิ่งได้ในระยะทางเฉลี่ย 20 ไมล์ ต่อทุก ๆ การชาร์จ 1 ชั่วโมง
และถ้าหากเป็นรถยนต์กระบะไฟฟ้า F-150 Lightning ด้วยกัน จะสามารถวิ่งได้ 13 ไมล์ ต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง
ซึ่งการจ่ายไฟจะมี 2 ตัวเลือก คือที่ 9.6 กิโลวัตต์ หรือ 7.2 กิโลวัตต์
และตัวสายชาร์จ Ford Mobile Power Cord สามารถใช้การชาร์จได้ในความเร็วระดับ 2 (Level-2 Charging)
เรียกได้ว่านวัตกรรมการชาร์จของ Ford ในครั้งนี้ น่าจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของ Ford ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่ชอบใช้รถกระบะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีความกังวล ก็คือเรื่องสถานีชาร์จ เพราะเวลาที่จำเป็นต้องเดินทางไกล ๆ จะต้องวางแผนเรื่องพลังงานให้ดี
และการที่ Ford ทำฟีเชอร์นี้ออกมา คาดว่าน่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความอุ่นใจมากขึ้น เมื่อต้องเดินทางระยะไกล ๆ เนื่องจากเจ้าของรถสามารถรับ/จ่ายพลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์ EV คันอื่น ๆ ได้นั่นเอง
และก็ต้องรอดูต่อไปว่า ระบบเดียวกันนี้จะถูกนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ ในอนาคตของ Ford ด้วยหรือไม่..
อ้างอิง :
-https://www.geeky/-gadgets.com/ford-vehicle-to-vehicle-charging-allows-owners-to-share-some-power-2021-12-21/
-https://electrek.co/2021/12/21/ford-demonstrates-the-f-150-lightning-charging-other-evs-at-l2-speeds/
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.