“เอสซีบี ดีแบงก์” ผนึก “มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนา แพลตฟอร์มสุขภาพ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application”

“เอสซีบี ดีแบงก์” ผนึก “มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนา แพลตฟอร์มสุขภาพ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application”

17 ม.ค. 2022
“เอสซีบี ดีแบงก์” (SCB DBANK) หน่วยงานด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาฟังก์ชันคำนวณการทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และร่วมกันจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และนำเอาความสามารถด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายใต้ความท้าทายด้านดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBANK) กล่าวว่า “ปัจจุบันบริการด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คนไทย และคนทั่วโลก หันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินอันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และช่วยยกระดับประสบการณ์ทั้งทางด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application” เป็นการนำเอาจุดแข็งของสององค์กรมาผสานเข้าด้วยกัน ทั้งด้านความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ของเอสซีบี ดีแบงก์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันศึกษา พัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องการคำนวณการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสุขภาพ พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และร่วมกันจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อให้กับคนไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ความร่วมมือ ระหว่าง เอสซีบี ดีแบงก์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสององค์กร ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดและขยายสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “โควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคนในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ที่มีปณิธานในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามีมาผสานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และสานต่อเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  และสถาบันโภชนาการ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักโภชนาการ และคุณค่าทางอาหาร โดยนำเอาฐานข้อมูลงานวิจัยมาร่วมสนับสนุน ในโครงการ Mahidol SCB Health Application ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ต่อไป”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.