เผยสถิติและพฤติกรรมการใช้ Blockdit ปี 2564 พบกลุ่มผู้ใช้งานที่มีสัดส่วนมากสุด คืออายุ 25 - 34 ปี

เผยสถิติและพฤติกรรมการใช้ Blockdit ปี 2564 พบกลุ่มผู้ใช้งานที่มีสัดส่วนมากสุด คืออายุ 25 - 34 ปี

19 ม.ค. 2022
ข้อมูลในปี 2564 ที่ผ่านมา Blockdit มีบัญชีผู้ใช้งานแบบลงทะเบียนทั้งหมด 1,334,000 บัญชี
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 65% เป็นบัญชีที่ลงทะเบียนใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 530,000 บัญชี
และมีการเปิดเพจในแอปฯ ทั้งหมด 170,000 เพจ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 75% เป็นเพจที่สร้างใหม่ภายในปี 2564 จำนวน 71,000 เพจ
ทำให้ตอนนี้ Blockdit มีผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active User) สูงถึง 2 ล้านคนต่อเดือน นับจาก Unique User ของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน บนแอปฯ และเว็บไซต์
-เมื่อดูข้อมูลผู้ใช้งาน Blockdit แบบแบ่งตามช่วงอายุ
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 18 - 24 ปี มีสัดส่วน 16.67%
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 25 - 34 ปี มีสัดส่วน 33.98%
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 35 - 44 ปี มีสัดส่วน 27.10%
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 45 - 54 ปี มีสัดส่วน 14.53%
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 55 - 64 ปี มีสัดส่วน 7.40%
ผู้ใช้งานช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 0.31%
จะเห็นว่ากลุ่มผู้ใช้งานหลักยังคงสอดคล้องกับปีที่แล้ว ที่ช่วงอายุ 25 - 34 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด
โดยรองลงมาเป็นช่วงอายุ 35 - 44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานในวัยทำงาน ทำธุรกิจเป็นหลัก
และมีตัวเลขที่น่าสนใจมากคือช่วงอายุ 18 - 24 ปี มีฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่าช่วงอายุอื่น โดยในปี 2564 กลุ่มนี้มีจำนวน 170,000 บัญชี เพิ่มขึ้น 124% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 76,000 บัญชี
-ข้อมูลผู้ใช้งานแบบแบ่งตามเพศ
​​ผู้ใช้งานที่ระบุเพศชาย มีทั้งหมด 711,000 บัญชี สัดส่วน 53%
ผู้ใช้งานที่ระบุเพศหญิง มีทั้งหมด 518,000 บัญชี สัดส่วน 39%
ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ระบุเพศ มีทั้งหมด 105,000 บัญชี สัดส่วน 8%
ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานเพศชายจะมีปริมาณมากที่สุด แต่ผู้ใช้งานเพศหญิงกลับมีอัตราเติบโตสูงกว่าเพศชายเมื่อเทียบจากปีก่อน
โดยในปี 2564 เพศหญิงมีจำนวน 518,000 บัญชี เติบโตขึ้น 84% จากปี 2563 ซึ่งมีอยู่ 281,000 บัญชี
ซึ่งเป็นเพราะเนื้อหาใน Blockdit นั้นมีความหลากหลาย อ่านได้ทุกเพศทุกวัย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเพศชาย ให้ความสนใจในคอนเทนต์หมวดหมู่ Stocks & Economy, Covid-19, Business, Sports, Cryptocurrency
ในขณะที่ผู้ใช้งานเพศหญิง ให้ความสนใจในคอนเทนต์หมวดหมู่ Covid-19, Stocks & Economy, Business, Marketing, Books
-ในด้านผู้ใช้งาน Blockdit นั้น นิยมใช้ด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ?
ใช้งานบน สมาร์ตโฟน (Mobile) 74%
ใช้งานบน คอมพิวเตอร์ (Desktop) 22%
ใช้งานบน แท็บเล็ต (Tablet) 5%
จากข้อมูลพบว่าผู้ใช้งานยังคงนิยมใช้งาน Blockdit บนสมาร์ตโฟนมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะสามารถใช้งานได้ตลอดวันทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งสมาร์ตโฟนถือเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและขาดไม่ได้สำหรับยุคนี้ไปแล้ว
-ในด้านพฤติกรรมการใช้งาน Blockdit โดยรวม ที่น่าสนใจอื่น ๆ
วันที่มีปริมาณมากที่สุดคือ วันพฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์
ในช่วงกลางวัน คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 11.00-13.00 น.
และช่วงกลางคืน คนดูโพสต์มากที่สุดคือ เวลา 19.00-22.00 น.
ผู้ใช้งานใช้เวลาในแอปพลิเคชัน Blockdit เฉลี่ยประมาณ 7 นาที ต่อการเข้าใช้ 1 ครั้ง
จังหวัดที่ใช้งานมากที่สุดเรียงตามลำดับมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, สงขลา
หมวดหมู่ที่ผู้ใช้งาน Blockdit นิยมเสพมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
อันดับที่ 1 : Stocks & Economy (หุ้น & เศรษฐกิจ) : https://www.blockdit.com/explore/stocks-economy
อันดับที่ 2 : Covid-19 (โควิด-19) : https://www.blockdit.com/explore/covid-19
อันดับที่ 3 : Business (ธุรกิจ) : https://www.blockdit.com/explore/business
อันดับที่ 4 : Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี) : https://www.blockdit.com/explore/cryptocurrency
อันดับที่ 5 : Science & Tech (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) : https://www.blockdit.com/explore/science-tech
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Blockdit ได้แล้ววันนี้บน iOS และ Android www.blockdit.com/download
© 2022 Marketthink. All rights reserved.