ปิดดีล RS ทุ่มกว่า 880 ล้านบาท ซื้อธุรกิจขายตรงทั้งหมดจากยูนิลีเวอร์

ปิดดีล RS ทุ่มกว่า 880 ล้านบาท ซื้อธุรกิจขายตรงทั้งหมดจากยูนิลีเวอร์

8 ก.พ. 2022
หลังจากเมื่อปลายเดือนที่แล้ว มีรายงานข่าวว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS Group จะเข้าซื้อกิจการขายตรงของยูนิลีเวอร์ ซึ่ง RS Group ก็ไม่ได้ออกมาตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใด
ล่าสุด RS Group ก็ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ บริษัท ย๊าค จำกัด (YAAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RS Group เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ “ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ หรือ ULife” ที่เป็นหน่วยธุรกิจขายตรงของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (UTT)
โดยมีมูลค่าการซื้อกิจการอยู่ที่ 887.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวานนี้ ทั้ง 2 บริษัท ได้บรรลุข้อตกลงและเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการเข้าซื้อธุรกิจขายตรง ULife นั้น Rs Group จะได้ทรัพย์สินที่ประกอบไปด้วย
-ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ภายใต้ 3 แบรนด์ ได้แก่ Beyonde, I-Fresh และ Aviance ULife ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 43 ชนิด
-ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์ และร้านค้า
-ระบบบริหารจัดการ และ Software ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
-ทีมผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์สูงในธุรกิจขายตรง พร้อมทั้งพนักงานทั้งหมด
ส่วนสาเหตุที่ RS Group ทุ่มเงินเข้าซื้อกิจการนี้ ก็เพื่อนำมาต่อยอดโมเดล Entertainmerce ก็คือ Entertainment (ธุรกิจบันเทิง) รวมกับ Commerce (ธุรกิจการค้า)
ซึ่งถ้าดูรายได้ของ RS Group จะพบว่า บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการค้าเป็นหลัก มากกว่ารายได้จากธุรกิจบันเทิง
นอกจากนี้ การเข้าซื้อ ULife จะช่วยขยายระบบนิเวศของ RS Group ในการเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์, ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ด้วย
โดย ULife นั้น มีจำนวนสมาชิกภายใต้เครือข่ายธุรกิจกว่า 150,000 ราย ซึ่งเมื่อประกอบกับการ Synergy กับ Ecosystem ของ RS คาดว่าจะเสริมให้รายได้ของ ULife หลังสถานการณ์โควิด เติบโตอยู่ในระดับทะลุ 1,000 ล้านบาท
และ RS Group จะผลักดันให้ ULife ขึ้นเป็นบริษัทขายตรงชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ภายในระยะ 3 ปี
ซึ่งทาง สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าซื้อหรือลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต (M&A) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ RS Group ซึ่งจะส่งผลให้ Ecosystem ของบริษัทฯ ขยายใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน”
“ที่สำคัญ ULife สามารถนำ Popcoin สมาร์ต มาร์เก็ตติง แพลตฟอร์ม ของ RS Group มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ สามารถนำข้อมูลบนแพลตฟอร์มไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมทางการตลาดได้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย”
ตรงจุดนี้เอง ที่เมื่อ RS Group เข้าซื้อ ULife ก็จะทำให้ ULife โดดเด่นและแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันนั่นเอง..
© 2022 Marketthink. All rights reserved.