ปี 2562 อุตสาหกรรมไหน ขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส หนักสุด

ปี 2562 อุตสาหกรรมไหน ขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส หนักสุด

6 พ.ย. 2019
ด้วยกระแสข่าวในช่วงนี้ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในช่วงขาลง
ทำเอามนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ กังวลใจไม่น้อยว่าเมื่อถึงสิ้นปี เงินเดือนเราจะขึ้นเท่าไร
แล้วเจ้านายสุดที่รักจะมอบโบนัสให้กี่เดือน
บริษัท เมอร์เซอร์ ซึ่งอยู่ในเครือของ Marsh & McLennan Companies ได้ทำการสำรวจ 607 บริษัท
จากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเมื่อผลสำรวจระบุว่าในสิ้นปี 2562
อุตสาหกรรมที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนสูงสุด
คืออุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งอยู่ที่ 5.5% จากฐานเงินเดือนเดิม
ขณะที่อุตสาหกรรมเคมีจะมีการปรับเงินเดือนอยู่ที่ 5.2%
ส่วนแนวโน้มการจ่ายโบนัสให้พนักงานในปีนี้
คาดว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.3 เท่าของเงินเดือน
ในภาพรวมของทุกๆ อุตสาหกรรมในประเทศ
โดยอุตสาหกรรมยานยนต์มีค่าเฉลี่ยจ่ายโบนัสสูงสุดที่ 3.6 เท่าของเงินเดือน
ตามมาด้วยประกันชีวิตและอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งคาดว่าจะจ่ายโบนัสอยู่ที่ 2.5 เท่าของเงินเดือน
แต่รู้หรือไม่ว่าในปีนี้ที่จะผ่านพ้นไป
อัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจอยู่ในอัตราคงที่ 4%
โดยภาพรวมเหตุผลหลักๆ ของการลาออกมีอยู่ 3 ปัจจัย
1.การแข่งขันด้านค่าตอบแทน
2.ความขัดแย่งกับหัวหน้างาน
3.ความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่น่าสนใจก็คือแนวโน้มอัตราการจ้างงานในปีหน้า 2563 ของประเทศไทย
ถูกคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 29%
ขณะที่ในปีนี้ 2562 อยู่ที่ 31%
เหตุผลเกิดจากองค์กรส่วนใหญ่มุ่งให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน มากกว่าจะจ้างพนักงานเพิ่ม
อีกทั้งตำแหน่งงานที่เรามีความคุ้นเคยในอดีต
ทุกวันนี้กำลังค่อยๆเริ่มที่จะหายไปจากตลาดแรงงาน
โดยจะมีแรงงานประเภทที่มีทักษะด้านดิจิทัล เพิ่มขึ้น
มากไปกว่านั้นเกือบทุกๆ องค์กร ยินยอมที่จะจ่ายค่าตอบแทนสูงสำหรับแรงงานประเภทนี้
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.