3M Futures เผย 5 เทรนด์นวัตกรรมแห่งอนาคต

3M Futures เผย 5 เทรนด์นวัตกรรมแห่งอนาคต

4 มี.ค. 2022
3M หรือ ที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะบริษัทที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า 60,000 ชนิด
ไม่ว่าจะเป็นสก๊อตช์เทป สก๊อตช์-ไบรต์ แผ่นแปะโพสต์-อิท ไปจนถึงหน้ากากอนามัย N95
จนกลายเป็นยอมรับในฐานะเจ้าแห่งนวัตกรรม
ล่าสุด 3เอ็ม เปิดตัว 3M Futures แพลตฟอร์มใหม่ที่จะใช้นำเสนอ 5 เทรนด์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อโลกปัจจุบันและโลกในอนาคต
โดย 3M ได้ไปรวบรวม 5 เทรนด์ที่น่าจับตาจากความเห็นและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของแต่ละวงการในหลากหลายสาขา ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักออกแบบของ 3M
สำหรับ 5 เทรนด์ที่น่าจับตา ในปี 2565 ได้แก่
1. เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
การผสานโลกเสมือนจริงและโลกจริงทั้งในแบบ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ที่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต การทำงาน และความบันเทิงของผู้คนไปแล้ว
รวมถึง Metaverse ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตบนโลกความเป็นจริงของเราในอีกไม่ช้า
2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI)
การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักรกลกำลังปฏิวัติทุกวงการ ตั้งแต่วงการบันเทิงไปจนถึงภาคธุรกิจ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีการวางกรอบและจริยธรรมในการนำไปใช้
3. วัสดุที่มีความยั่งยืน
เศรษฐกิจหมุนเวียนแสดงถึงนวัตกรรมด้านทางวัสดุศาสตร์และดีไซน์ ซึ่งสะท้อนให้เราเห็นถึงจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมแบบเดิม ๆ เพื่อเข้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้น
4. กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)
ในโลกที่ต้องอยู่กับโรคระบาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
เช่น การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และการออกแบบที่ใส่ใจสุขภาพจากการทำงานระยะไกล ซึ่งวิถีชีวิตแบบใหม่จะยังคงจะอยู่กับเราต่อไป
5. ความเท่าเทียมในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มักเกิดจากความสร้างสรรค์ของนักคิดที่มีแนวคิดอันหลากหลาย การมีโอกาสได้เข้าถึงและเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการมอบโอกาสในการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์แก่เยาวชน
ถือเป็นปัจจัยหลักในการแก้ปัญหาที่ท้าทายของโลกในปัจจุบัน และอนาคต
เควิน กิลโบ หัวหน้าฝ่ายออกแบบสำหรับสากลของ 3M กล่าวว่า
ทุกวันนี้ ทีมงานของ 3M ทั่วโลก ต่างช่วยกันศึกษา วิจัย สำรวจ เพื่อไขกุญแจของความเป็นไปได้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ดังนั้นการเปิดตัว 3M Futures เป็นการแสดงให้เห็นว่า 3M กำลังช่วยปรับรูปแบบอนาคตของโลกโดยรวมอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ออกแบบ และจัดการวางแผนเพื่อหาคำตอบที่ล้ำสมัย
ผ่านเทรนด์สำคัญที่สุดของโลก พร้อมกับการทำงานร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในองค์กร
โดย ผู้เชี่ยวชาญ 3M ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักออกแบบ รวมถึงผู้นำระดับแนวหน้าของสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงความเท่าเทียม ทุกคนต่างระดมกำลังที่จะหาทางนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุด
ที่น่าสนใจ คือ 3M ยังนำได้ 5 เทรนด์ดังกล่าวไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 11 ประเทศ
ได้แก่ บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ จำนวน 22,001 ราย
ซึ่งการสำรวจอยู่ภายใต้การดูแลของ Morning Consult บริษัทวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางธุรกิจของโลก
โดผลการสำรวจที่ได้ช่วยให้เข้าใจ มุมมองของผู้คนเกี่ยวกับทิศทางของนวัตกรรมในอนาคตมุ่งเน้น และ ปฏิสัมพันธ์โดยตรงของพวกเขากับเทคโนโลยีที่กล่าวถึงใน 5 เทรนด์หลักได้มากขึ้น ในหลายประเด็น ดังนี้
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำรวจมองว่า การสาธารณสุข วิกฤติหรือภัยพิบัติของมนุษยชาติ วิกฤติด้านสภาวะอากาศที่แปรปรวนแบบสุดขั้ว หนทางรักษาโรคอัลไซเมอร์ และภัยพิบัติทางนิเวศ เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ต้องแก้ไขในรอบ 5 ปีข้างหน้า
-โลกเสมือนจริงกลายเป็นกระแสหลัก
และจะกลายเป็นวิถีปกติในชีวิตประจำวันของเราเร็วกว่าวิทยาการอื่น ๆ โดยเฉพาะในวงการเกมและวงการบันเทิง
-ความสนใจและความกังวลใน AI
ผู้คนตื่นเต้นกับปัญญาประดิษฐ์ แต่หลายคนก็กังวลกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และต้องการให้การนำเทคโนโลยีมาใช้กับสังคมมีความโปร่งใสมากขึ้น
-ความยั่งยืน
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เป็นภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลและการผลิตเสื้อผ้าตามกระแสนิยม หรือ Fast Fashion
-ชีวิตจริง vs ชีวิตเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านไฮเทคกำลังเผชิญกับการต่อต้านในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดใหญ่ เนื่องจากหลายคนพยายามลดการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันลง และมองหางานอดิเรกอื่น รวมทั้งการเข้าสังคมจริง ๆ
ทั้งนี้ 3M จะนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยี รวมทั้งคลิปสาธิต VR บทความต่าง ๆ ผลการสำรวจวิจัยของทิศทางและความสนใจในอนาคต บน 3M Futures ตลอดทั้งปี
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการของ 3M Futures ฉบับเต็ม ที่แบ่งออกเป็นรายประเทศและในรูปแบบอินโฟกราฟิกได้ที่ 3M Futures Resource Center
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.