SCB TechX เสริมแกร่งทีมบริหาร ประกาศแต่งตั้ง โจนาธาน ชาร์ป ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

SCB TechX เสริมแกร่งทีมบริหาร ประกาศแต่งตั้ง โจนาธาน ชาร์ป ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

8 มี.ค. 2022
“บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด” (SCB TechX) บริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) และ “ปับลิซีส เซเปียนท์” (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี เสริมทัพทีมบริหาร รับภารกิจสำคัญในการสร้างขีดความสามารถและการเติบโตใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม โดย นายโจนาธาน ชาร์ป จะรับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยผลักดัน SCB TechX สู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในอาเซียน
นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีบี เทคเอกซ์ (SCB TechX) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศแต่งตั้ง นายโจนาธาน ชาร์ป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) เพื่อรับภารกิจสำคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านายโจนาธาน จะสามารถนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีมาช่วยสร้างการเติบโตรวมถึงผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ และดีสุดในอาเซียน ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า”
นายโจนาธาน ชาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า "SCB TechX คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร รวมถึงองค์กรที่ให้บริการด้านการเงิน สามารถตอบสนองความคาดหวัง พร้อมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทั้งบริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร และที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน (Non-Banking) ด้วยการผสมผสานของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้ง  กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) โดย SCB TechX มุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต”
นายโจนาธาน ชาร์ป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้กับลูกค้าองค์กรชั้นนำทั่วโลก ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป และกว่า 12 ปี ในเอเชียแปซิฟิก เช่น Unilever, MetLife, ANA, BBL, Pandora และอื่น ๆ ก่อนหน้าร่วมงานกับ SCB TechX นายโจนาธาน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประจำอาเซียนที่ ปับลิซีส เซเปียนท์ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ร่วมงานกับปับลิซีส เซเปียนท์ มีโอกาสดำรงตำแหน่งหัวหน้าด้าน Technology & Delivery ทั่วเอเชียแปซิฟิก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ ปับลิซีส เซเปียนท์ นายโจนาธาน ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันชั้นนำหลากหลายสถาบัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ระบบคลาวด์ และการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Royal Military College of Canada จากประเทศแคนาดา
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.