คาโอและคาเนโบ ประเทศไทย ร่วมกับ GC และกลุ่มพันธมิตร มอบชุด PPE จากโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” สานต่อความยั่งยืน และปกป้องสังคม

คาโอและคาเนโบ ประเทศไทย ร่วมกับ GC และกลุ่มพันธมิตร มอบชุด PPE จากโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” สานต่อความยั่งยืน และปกป้องสังคม

24 มี.ค. 2022
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รวมพลังช่วยสังคมและคนไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการบริจาคชุด PPE จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด ที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” รวมมูลค่า 498,000 บาท ให้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าให้ปลอดภัย พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ บริษัท   พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพื่อดำเนินตามวิถี Kirei—Making Life Beautiful สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงาม คาโอยึดมั่นในการปกป้องชีวิตและผู้คน กลุ่มบริษัทคาโอจึงได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการขยะ “YOUเทิร์น” ด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นชุด PPE ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 โดยตั้งเป้ายอดบริจาคชุด PPE อยู่ที่จำนวน 500 ชุด จากการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วจำนวน 9,000 ขวด”
“นับตั้งแต่เริ่มโครงการระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 15 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทยได้รวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) จาก 6 พื้นที่รับขวดของกลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้วได้มากถึง 19,415 ขวด เทียบเท่ากับยอดการบริจาคชุด PPE ได้มากถึง 1,000 ชุด ซึ่งถือว่าทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นับเป็นการรวมพลังของพนักงานภายในกลุ่มบริษัทคาโอประเทศไทยเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ผมในฐานะตัวแทนของคาโอ ขอขอบคุณความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบริษัทคาโอ และคาเนโบที่ใส่ใจกับการสร้างความยั่งยืนตามวิถีทางของคาโอ เรามุ่งผลักดันให้ประเทศไทยลดการสร้างขยะพลาสติกและสามารถนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลให้ได้ 100% และขอขอบคุณพันธมิตรอย่าง GC ที่สร้างสรรค์โครงการที่ดีสู่สังคมไทย”
ดร. ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เผยว่า “GC มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอดและในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป็นผู้ริเริ่ม “YOUเทิร์น” แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่วิธีการในการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิล หรือที่เรียกว่า End-to-End Waste Management ที่ผ่านมา GC ได้ร่วมมือกับกว่า 50 พันธมิตรใน “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” ผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งโครงการฯ สามารถนำขวดพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิงได้ออกมาเป็นชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศไทย วันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ GC ได้จับมือกับกลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทำเพื่อสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้นำมาแปรรูปตัดเย็บเป็นชุด PPE มากกว่า 1,000 ชุดเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าให้ปลอดภัยและพร้อมรับมือกับวิกฤติโควิด-19 อีกด้วย”
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)ดร. ชญาน์ จันทวสุ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCนายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เฮงยศมาก ผู้ช่วยอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนายอัตสึชิ ซูมิโนะ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดนายฮิสะโนริ โทริอิ กรรมการบริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัดนายสุทธิพงค์ ลิ่มศิลา ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
สามารถติดตามข่าวสาร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ https://www.kao.com/th  หรือ https://www.facebook.com/KaoIndustrialThailand
© 2023 Marketthink. All rights reserved.