GULF ลงทุนใน Binance.US ที่สหรัฐฯ, เหรียญ BNB และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทำศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

GULF ลงทุนใน Binance.US ที่สหรัฐฯ, เหรียญ BNB และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทำศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

18 เม.ย. 2022
ล่าสุด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ใหม่ (Series Seed Preferred Stock) ที่ออกโดย BAM Trading Services Inc.
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US
โดย GULF ได้เข้าลงทุนรวม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 673 ล้านบาท)
หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 0.4% ของมูลค่ารวมของ Binance.US ก่อนเพิ่มทุน (Pre-money valuation) ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 151,500 ล้านบาท)
ทั้งนี้ Binance.US ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีผู้ใช้จำนวนหลายล้านคน และมีปริมาณการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปัจจุบัน Binance.US ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 45 รัฐ และ 7 ดินแดน
โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสิ้นปี 2565
Binance.US จะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร, ทำการตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทน, เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพในอนาคต
และมีแผนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
ดังนั้น การลงทุนใน Binance.US จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตเร็ว และยังสามารถรับรู้มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ Binance.US เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย
อีกทั้ง GULF ยังได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Binance Capital Management Co., Ltd.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
ซึ่ง GULF และ Binance Capital Management จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ
ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนนั้นจะดำเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของ Binance และเพื่อเป็นการต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
GULF ยังได้มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล BNB เป็นมูลค่ารวม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,684 ล้านบาท)
ซึ่ง BNB เป็นสกุลเงินดิจิทัลหลัก (Native Coin) ของระบบนิเวศทางธุรกิจของ Binance (BNB Chain Ecosystem)
ใช้เป็น Utility Token เพื่อใช้งาน Application ที่อยู่บน BNB Chain ซึ่งนับเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่ใหญ่สุดของโลกตามจำนวนผู้ใช้งาน (Active Users)
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในหลายระดับ (Multi-level Cooperation) กับ Binance ซึ่งเป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยี Blockchain Infrastructure ระดับโลก
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
© 2022 Marketthink. All rights reserved.