Google เผยโครงการ Saphan Digital ฝึกอบรม SME แล้วกว่า 1 แสนราย เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร และขยายการเข้าถึงมากขึ้น

Google เผยโครงการ Saphan Digital ฝึกอบรม SME แล้วกว่า 1 แสนราย เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร และขยายการเข้าถึงมากขึ้น

19 เม.ย. 2022
หลังจากที่ Google ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ “Saphan Digital” ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และองค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัล เช่น การสร้างร้านค้าออนไลน์, การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ SME, องค์กรต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ รวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจฟื้นตัวได้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ล่าสุด Google ประกาศความสำเร็จของโครงการ Saphan Digital ว่า ได้บรรลุเป้าหมายในการช่วยฝึกฝนผู้ประกอบการ SME สำเร็จแล้วกว่า 100,000 ราย จากผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 120,000 ราย
โดยจากการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จากรายงานของ Kantar Google Impact Research พบว่า
99% ของผู้ประกอบการ SME เห็นว่า พวกเขาได้เรีนยรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
75% ของผู้ประกอบการ SME บอกว่า Google ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในช่วงโควิด
65% ของผู้ประกอบการ SME ได้รับการมีส่วนร่วมบนออนไลน์จากลูกค้าเพิ่มขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เจซีอาร์ เทรดดิ้ง เป็นหนึ่งใน SME ที่ทำธุรกิจของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักช่วงโควิด แต่บริษัทก็สามารถปรับตัวสู่โลกออนไลน์ และเพิ่มคำสั่งซื้อจากลูกค้าภายในประเทศได้
ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของตัวโครงการ ในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และมีวิกฤติได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ดี แม้ว่าโครงการนี้จะบรรลุตามเป้าหมายในการช่วยฝึกฝนผู้ประกอบการ SME ได้สำเร็จแล้วกว่า 100,000 ราย แต่ Google ก็จะยังเดินหน้าพัฒนาโครงการ เช่น
-อัปเดตเนื้อหาให้มีเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ประกอบ SME บางรายที่อาจจะมีเวลาค่อนข้างน้อย รวมถึงจะปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย และเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
-ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงผู้คนและ SME มากขึ้น จากปัจจุบันที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือหัวเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น
นอกจากนี้ Google ยังจะเข้าไปศึกษาในตลาดต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ามีความต้องการทักษะดิจิทัลแบบใด แล้วนำมาปรับปรุงหลักสูตรของตัวเอง เพื่อให้เป็นมากกว่ามาตรฐานระดับประเทศ ก็คือมาตรฐานระดับภูมิภาคนั่นเอง
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ Saphan Digital ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบ SME หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และฝึกอบรมได้ทันทีแบบฟรี ๆ ที่ https://saphandigital.moc.go.th/
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.