Bitkub ICON ภารกิจเฟ้นหา 16 คนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Bitkub ICON ภารกิจเฟ้นหา 16 คนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

21 เม.ย. 2022
หลายคนคงเคยได้ยินว่า…ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบ เศรษฐกิจดิจิทัล
อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์มาสร้างบริการและธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึงในภาคการผลิต การขนส่ง การขาย รวมไปถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล
กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ในอนาคตจะต้องเติบโตไปกับระบบ เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลก็ถือเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจนี้
ซึ่งในอนาคตอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน 
ด้วยเหตุผลนี้เองเลยทำให้ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้นำในธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจาก ก.ล.ต. จึงต้องการที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ในเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกของอนาคต
ล่าสุดได้จัดแคมเปญนำร่องสร้างปรากฏการณ์เฟ้นหา “Bitkub ICON”  จำนวน 16 คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย โดยจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และมีความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยตัวแทนทั้ง 16 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมการเงินแห่งโลกยุคดิจิทัล และสร้างคอมมูนิตี้ให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งนี้ที่ผ่านมาแคมเปญ  Bitkub ICON ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 64 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครกว่า 300 คน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
คำถามก็คือแล้วทำไมคนรุ่นใหม่ถึงให้ความสนใจในโครงการนี้อย่างเกินความคาดหมาย ?
คำตอบก็คือ นอกจากเรื่องผลตอบแทนที่โครงการนี้จะมีเงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ มอบให้แล้วนั้น
ก็คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่อาจไม่สามารถหาเรียนได้ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเอง ยกตัวอย่าง เช่น
1.การได้โอกาสนำเสนอ Project  บน Bitkub Chain และทำให้เกิดขึ้นจริง
2.ได้ร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรม จัดโดยทีมงาน Bitkub  เป็นประจำทุกเดือน
3. ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมสุด Exclusive จาก Bitkub
4. ได้รับการฝึกฝน และได้รับคำแนะนำ จากทีมงาน Bitkub อย่างใกล้ชิด
5. Exclusive NFT สำหรับ Bitkub ICON ที่ผ่านเข้ารอบ
6. ประกาศนียบัตร รับรองการเข้าร่วมโครงการ และโอกาสในการร่วมงานกับ Bitkub
นอกจากการได้เรียนรู้และเงินรางวัลต่างๆ ที่น้องๆ จะได้รับในตำแหน่ง Bitkub ICON แล้วนั้น
ก็ยังมีโอกาสได้ส่งต่อความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน
ไปสู่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง
คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป
ได้กล่าวว่า
“ปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ในโลก 2 ใบ โลกใบแรกคือโลกแบบ Physical ที่เราคุ้นเคย ส่วนโลกอีกใบหนึ่ง
ก็คือ โลกดิจิทัล โดยสถิติล่าสุดจาก Google พบว่าในช่วงวิกฤตโควิด จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 280 ล้านคน เป็น 350 ล้านคน หรือประมาณ 70 ล้านคน ซึ่งแทบจะเท่ากับจำนวนประชากรประเทศไทย”
“ที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือ 9 ใน 10 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริโภคในโลกดิจิทัล
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่กำลังดำเนินไป และเราต้องเลือกแล้วว่า เราอยากจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้” 
“ถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะ อันดับแรกเราต้องรู้จัก Unlearn & Relearn หมายความว่าเราต้องเลิกพึ่งพากฎเก่า ๆ และหันมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกฎใหม่ ๆ คนที่ทำเช่นนี้ได้เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะในยุคใหม่”
และด้วยความเชื่อที่ว่าระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสิ่งที่เยาวชนควรศึกษาเพื่อที่จะสามารถกระจายความรู้ความเข้าใจออกสู่คนหมู่มากโดยเริ่มต้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง และวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้คุณท๊อป จิรายุส ตั้งใจและทุ่มให้กับโครงการ Bitkub ICON
ที่น่าสนใจคือเวลานี้ก็ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนจากการให้สัมภาษณ์ของน้อง ๆ ผู้สมัครจากสถาบันต่างๆ แม้จะมาจากต่างสถาบัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในโลกการเงินในอนาคต
มงคลพัฒน์ มณีไพโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Aerospace
เผยความในใจว่า “หากได้เป็น Bitkub ICON ผมอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับโลกการเงินของประเทศให้ได้ อีกทั้งโครงการนี้ได้พบเจอกับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นคนที่มีศักยภาพ ถ้าคนเหล่านี้มารวมกันยิ่งจะทำให้งานออกมาดี”
ทอกนก รัตนสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์สาขาการเงิน
“เป้าหมายของหนูคือการเกิดมาแล้วได้สร้างสิ่งดีดีให้โลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
หนูเชื่อว่า Bitkub ICON จะหล่อหลอมให้หนูไปถึงเป้าหมายนั้นได้”
“และหนูยังสังเกตว่าทำไมคนยังไม่เล่นคริปโทฯ เพราะทุกคนคิดว่า Asset นี้มันยังมีความเสี่ยงมาก ไม่อยากลงทุน ไม่อยากสนใจว่ามันมีประโยชน์อย่างไร แต่หนูเชื่อว่าหนูจะสามารถทำให้เค้าเข้าใจบิทคับได้”
ณัฐชยา ทิมคล้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
“หนูรู้สึกว่าบิทคับไม่ใช่ Community ที่จะมาล้างสมองหนูได้ง่าย ๆ ถ้าพวกหนูไม่ได้เห็นข้อดีหรือโอกาสจากตรงนี้จริง ๆ พวกหนูคงไม่เสียเวลามาทำในสิ่งนี้ค่ะ”
โดยความเคลื่อนไหวล่าสุด หลังดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น
ได้ตัวแทน 16 คนรุ่นใหม่ที่จะมาสวมบทบาทเป็น Bitkub ICON เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็คงต้องติดตามต่อไปว่าน้องๆ กลุ่ม Bitkub ICON จะมาสร้างปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่เมืองไทยได้อย่างไร
รวมไปถึงอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญก็คือการเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่คนทั่วไป
ให้ได้รับรู้ว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอย่างคาดไม่ถึง
เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ในวันนี้ ย่อมดีกว่าจะมาเรียนรู้ในวันหลัง 
หากน้องๆ คนไหนสนใจหรือมีข้อสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง bitkubicon@bitkub.com หรือ Facebook : Bitkub ICON
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.